Hva er økonomisk eksponering?

Økonomisk eksponering er følsomheten til et selskaps markedsverdi for endringer i den reelle valutakursen. Det er et mål på hvordan endringer i realvalutakursen vil påvirke markedsverdien til selskapet. Økonomisk eksponering omtales også som markedsverdieksponering. Hva er forskjellen mellom regnskapsmessig eksponering og økonomisk eksponering? Hovedforskjellen mellom regnskapsmessig eksponering og økonomisk eksponering er at regnskapsmessig eksponering kun … Les mer

servitutt i brutto

En servitutt i brutto er en avtale mellom grunneier og annen part som gir parten rett til å bruke grunnen til et bestemt formål. Servitutten er ikke knyttet til grunnen, og kan derfor ikke overdras til annen. Servitutten kan være for en bestemt aktivitet, som for eksempel bruksrett til sti på tvers av jordet, eller … Les mer