Eksternalitet: Dens betydning i økonomi, med positive og negative eksempler

Eksternalitet: Hva det betyr i økonomi En eksternalitet er en effekt av en økonomisk aktivitet på en tredjepart som ikke er direkte involvert i aktiviteten. Hva er positive eksternaliteter med eksempler? Eksternaliteter er definert som ringvirkninger av en persons handlinger på en annens velvære. Positive eksternaliteter refererer til situasjonen der ringvirkningen er gunstig for den … Les mer

Oppnådd alder Definisjon

Oppnådd aldersdefinisjon er en metode som brukes av forsikringsselskaper for å beregne premie. Den oppnådde aldersdefinisjonen tar hensyn til forsikringstakers alder på tidspunktet for forsikringen kjøpes, og bruker deretter denne alderen til å beregne premiene for forsikringens varighet. Denne metoden blir noen ganger også referert til som «aldersnærmeste»-metoden. Hva er livsforsikring for sparealder? Saving Age … Les mer