Goodness-of-Fit

Goodness-of-fit-testen er en statistisk test som brukes til å vurdere hvor godt en modell passer til et datasett. Testen måler avviket mellom modellen og dataene, og brukes ofte til å vurdere tilpasningen av en modell til data. Testen kan brukes til å vurdere godheten av en modell til data, eller for å vurdere godheten av … Les mer

Hva er grunnleggende analyse?

Begrepet grunnleggende analyse er mye brukt i finansverdenen. Det er en aksjeanalysemetodikk som etablerer verdien av en viss acción eller tittel, kalt kjerneverdi. Denne verdien er definert som en estimator av det kommersielle overskuddet til aksjen, noe som igjen forventes å være et godt estimat for dens fremtidige ytelse. For å etablere analysen av hva … Les mer

Kategorier G