Hva er IBRD?

Den internasjonale banken for gjenoppbygging og utvikling, eller også kjent som IBRD for forkortelsen, er en av de fem banker som utgjør Verdensbanken. IBRD er, ifølge sine egne skapere, den største utviklingsbanken i verden. Verdensbanken er i sin tur en internasjonal organisasjon som fungerer som finansiell assistent i utviklingsland. IBRD eller International Bank for Reconstruction … Les mer