Betarisiko

Betarisikoen er et statistisk mål som kvantifiserer volatiliteten eller risikoen til et verdipapir eller en portefølje i forhold til markedet. Beta brukes i kapitalprisingsmodellen (CAPM) for å beregne forventet avkastning til en eiendel. En høyere beta betyr høyere risiko og høyere forventet avkastning. Hva betyr en 0,8 beta? En 0,8 beta betyr at en aksje … Les mer

Hva er IBRD?

Den internasjonale banken for gjenoppbygging og utvikling, eller også kjent som IBRD for forkortelsen, er en av de fem banker som utgjør Verdensbanken. IBRD er, ifølge sine egne skapere, den største utviklingsbanken i verden. Verdensbanken er i sin tur en internasjonal organisasjon som fungerer som finansiell assistent i utviklingsland. IBRD eller International Bank for Reconstruction … Les mer

Kategorier B