Accounts Receivable Conversion (ARC) Definisjon

Kundefordringer konvertering (ARC) er en økonomisk beregning som måler prosentandelen av et selskaps kredittsalg som samles inn innen en viss tidsperiode, vanligvis innen ett år. Denne beregningen brukes til å vurdere et selskaps kreditt- og innkrevingspolitikk, samt dets generelle økonomiske helse.

Et selskaps kundefordringskonverteringsforhold kan beregnes ved å dele dets totale kredittsalg for en periode med gjennomsnittlig kundefordringer for samme periode. For eksempel, hvis et selskap hadde kredittsalg på $100 000 i løpet av et år og dets gjennomsnittlige kundefordringer i løpet av det året var $10 000, ville konverteringsforholdet for kundefordringer være 10 %.

Et høyt konverteringsforhold for kundefordringer indikerer at et selskap er effektivt med å inndrive sine fordringer, mens et lavt forhold kan indikere at selskapets kreditt- og inkassopolitikk er lemfeldig eller at kundene benytter seg av mildheten. Hva er meningen med kundefordringer? Kundefordringer refererer til pengene som kundene skylder en virksomhet for varer eller tjenester som er levert. Kundefordringer anses å være en kortsiktig eiendel på et selskaps balanse, siden den typisk skal betales innen ett år. Hva er en konverteringskonto? En konverteringskonto er en konto som brukes til å registrere konverteringen av en valuta til en annen. Kontoen brukes til å spore verdien av valutaen som konverteres og til å registrere eventuelle gevinster eller tap ved konverteringen.

Hva er de fem overføringsmåtene?

De fem overføringsmåtene er:

1. Direkte overføring
2. Indirekte overføring
3. Overføring på delt nivå
4. Kombinert overføring
5. Delvis overføring Hva betyr bue skriftlig? Ordet "bue" kan bety forskjellige ting i forskjellige sammenhenger. I regnskap er en "bue" typisk et kortsiktig lån som brukes til å finansiere et selskaps arbeidskapital. Lånet nedbetales typisk innen et år, og renten er vanligvis høyere enn selskapets normale lånerente. Hva er posten for kundefordringer? Oppføringen av kundefordringer vil inkludere en debet til kundefordringskontoen og en kreditering til salgskontoen.