Hva er kundefordringer?

Vi snakker om kundefordringer når et selskap har ventende innkrevingsrettigheter over tredjeparter, enten det er fysisk eller lovlig, på en bestemt dato. Disse ventende samlingene oppstår vanligvis når det gis lån som et selskap gir til sine kunder.

Kundefordringer kan klassifiseres i henhold til opprinnelse i kundefordringer som skal betales av kunder, tilknyttede selskaper, ansatte og andre skyldnere, og skiller de samlingene som kommer fra salg og tjenester fra resten av opprinnelsen. Det kan også klassifiseres i henhold til tilgjengelighet: øyeblikkelig eller kortvarig og langvarig.

Målet med å bruke kundefordringer er å stimulere salg og vinne nye kunder. Det brukes også ofte som et verktøy for markedsføringfor å beskytte markedsposisjonen.

Denne typen kontoer må angis i aktiv av et selskap, da det er penger som venter på å bli tatt.

Det er viktig å administrere disse kontoene godt, siden det er eiendelen med størst tilgjengelighet, etter kontanter for hånden, fordi den ikke trenger å gå gjennom produksjon, lagring, overføring og plassering i kundene.

Forvaltning av kundefordringer

Forvaltningen av kundefordringer har en dobbel funksjon. På den ene siden tjener den til å utføre en grundig detaljert og analysert fakturering, og dermed unngå forsinkelser i betalinger og forseelser. På den annen side, hvis en kommersiell visjon blir brukt, kan god forvaltning av kundefordringer, som er basert på kreditt, også tillate å generere inntekter i fremtiden.

En god administrasjonstjeneste for kundefordringer skal bestå av en analyse, verifisering, oppfølging av kunder, en pre-utløp, en studie av årsakene og en løsningsenhet. Derfor er kommunikasjon med kunder viktig, både for å unngå vanskeligheter og for å etablere et godt forretningsforhold som genererer fordeler i fremtiden.