Financial Accounting Standards Board (FASB)

Financial Accounting Standards Board (FASB) er en privat, ideell organisasjon som etablerer standarder for finansiell regnskap og rapportering for offentlige og private selskaper og ideelle organisasjoner i USA. FASB er anerkjent av Securities and Exchange Commission (SEC) som den utpekte regnskapsstandarden for offentlige selskaper. FASB utvikler og utsteder finansielle regnskapsstandarder gjennom en transparent og inkluderende … Les mer

Accounts Receivable Conversion (ARC) Definisjon

Kundefordringer konvertering (ARC) er en økonomisk beregning som måler prosentandelen av et selskaps kredittsalg som samles inn innen en viss tidsperiode, vanligvis innen ett år. Denne beregningen brukes til å vurdere et selskaps kreditt- og innkrevingspolitikk, samt dets generelle økonomiske helse. Et selskaps kundefordringskonverteringsforhold kan beregnes ved å dele dets totale kredittsalg for en periode … Les mer