Accounts Receivable Conversion (ARC) Definisjon

Kundefordringer konvertering (ARC) er en økonomisk beregning som måler prosentandelen av et selskaps kredittsalg som samles inn innen en viss tidsperiode, vanligvis innen ett år. Denne beregningen brukes til å vurdere et selskaps kreditt- og innkrevingspolitikk, samt dets generelle økonomiske helse. Et selskaps kundefordringskonverteringsforhold kan beregnes ved å dele dets totale kredittsalg for en periode … Les mer