Aldring av fordringer: definisjon, beregning og fordeler

Aldring av kundefordringer: hva det er, hvordan beregnes det, og hvilke fordeler er det

Hva er de to typene fordringer?

Det er to typer kundefordringer: kundefordringer og ikke-kundefordringer. Kundefordringer er beløp som dets kunder skylder et selskap for varer eller tjenester som er levert eller brukt. Ikke-handelsfordringer er beløp som skylder et selskap av enheter som ikke er dets kunder, for eksempel andre virksomheter, myndigheter eller enkeltpersoner.

Hvordan beregner du aldrende kundefordringer i Excel?

Forutsatt at du har en liste over kunder i kolonne A og de tilsvarende fakturaene i kolonne B, kan du beregne aldrende kundefordringer i Excel ved å bruke følgende formel:

=IFERROR(INDEX(2:10000,MATCH(0,INDEX( COUNTIF(1:D1,2:10000),0,0),0)),"")

Hvor:

2:10000 er celleområdet som inneholder kundenavnene dine

1 :D1 er celleområdet som inneholder fakturadatoene

Formelen vil returnere navnet på kunden i kolonne A som har den eldste utestående fakturaen.

Hva er viktigheten av AR-aldring?

Aldringsrapporten for kundefordringer er et kritisk verktøy for å administrere fordringene til en bedrift. Det gir en aldring av fordringene, som gjør at virksomheten kan se hvilke fakturaer som er utestående og hvor lenge de har vært utestående. Denne informasjonen er viktig i inkasso, da den gjør at virksomheten kan prioritere hvilke fakturaer som skal samles inn først. I tillegg kan aldringsrapporten for kundefordringer brukes til å identifisere trender i fordringer, for eksempel en økning i antall fakturaer som er forfalt. Denne informasjonen kan brukes til å gjøre endringer i inkassoprosessen for å forbedre håndteringen av fordringer.

Hva er en aldringspost for kundefordringer og hvordan brukes den i faktureringsprosessen til legekontoret? En aldringspost for kundefordringer er et verktøy som brukes av medisinsk kontorpersonale for å spore utestående pasientsaldo. Aldringsjournalen viser hver pasients kontosaldo, og er vanligvis sortert etter hvor lenge saldoen har vært utestående. Denne informasjonen brukes til å prioritere innkrevingsarbeid, og for å sikre at saldoer betales i tide.

Hvordan analyserer du kundefordringer?

Det er noen viktige ting å se på når man analyserer kundefordringer:

1. Gjennomsnittlig alder på fordringer: Dette måler hvor lang tid det i gjennomsnitt tar for kunder å betale sine fakturaer. Et høyere tall kan tyde på at det er et problem med inkasso, eller at kredittvilkårene er for sjenerøse.

2. Prosentandel av fordringer som er forfalt: Dette er et mål på hvor mange fakturaer som ikke blir betalt i tide. En høy prosentandel kan igjen tyde på at det er problemer med inkasso, eller at kredittvilkårene er for sjenerøse.

3. Trenden i fordringer: Dette måler om gjennomsnittsalderen for fordringer eller prosentandelen av fordringer som er forfalt øker, forblir uendret eller synker. En økende trend kan tyde på at problemet blir verre, mens en synkende trend kan tyde på at problemet blir løst.

4. Mengden avskrivninger: Dette måler hvor mye penger som blir avskrevet som uinnkrevbare. En høy avskrivningsprosent kan tyde på at det er et alvorlig problem med innkreving.

5. Mengden av tapsutgifter: Dette måler hvor mye penger som blir belastet resultatregnskapet som tapsutgifter. En høy tapsutgift kan tyde på at det er et alvorlig problem med inkasso.

6. Dekningsgraden: Dette måler hvor mange ganger fordringene dekkes av tapsavsetningen. En lav dekningsgrad kan tyde på at godtgjørelsen ikke er stor nok til å dekke forventet tap på fordringer.

7. Dagene utestående salg: Dette måler hvor mange dager det i gjennomsnitt tar før fordringer blir innkrevd. Et høyt utestående salg kan indikere at det er et problem med samlinger.

8. Konverteringssyklusen: Dette måler hvor mange dager det i gjennomsnitt tar før fordringer blir innkrevd og for selskapet å betale regningene sine