Kapitalgevinstdistribusjon: Hva det er, hvordan det beskattes

Hva er en kapitalgevinstdistribusjon?
Hvordan beskattes det? Må alle gevinstutdelinger rapporteres på skjema D? Alle kapitalgevinstdistribusjoner fra aksjefond må rapporteres på skjema D i skjema 1040. Betaler du skatt på utdelinger? Ja, du betaler skatt på utdelinger fra et aksjefond. Skattene er basert på kapitalgevinster og utbytte fondet tjener, og betales av aksjonærene når de løser inn aksjene sine.

Hva er gjeldende kapitalgevinstskattesatser?

Gjeldende kapitalgevinstskattesatser er som følger:

- Langsiktig kapitalgevinstskattesats: 20 %
- Kortsiktig kapitalgevinstskattesats: Din marginale skattesats

Hva er forskjellen mellom inntektsfordeling og gevinstfordeling? Inntektsfordeling er fordelingen av et fonds inntekt til aksjonærene. Denne inntekten genereres vanligvis fra fondets investeringer i utbytte, renter og andre kilder. Kapitalgevinstfordeling er fordelingen av et fonds kapitalgevinster til aksjonærene. Dette genereres vanligvis fra fondets investeringer når de selges med fortjeneste. Endrer en gevinstfordeling kostnadsgrunnlaget? Ja, en kapitalgevinstfordeling vil endre kostnadsgrunnlaget ditt. Distribusjonen vil øke kostnadsgrunnlaget ditt med mengden av distribusjonen.