Hva er et bytte i økonomi?

I finans kalles det en bytte, en type kontrakt inngått mellom to parter, hvis mål er utveksling av kontantstrømmer futures. De er finansielle kontrakter som ikke utføres på en standard måte, så de er ikke gjenstand for utveksling i markeder eller børser, men utføres i hvert tilfelle ad hoc mellom et privat selskap og en bank for å tilfredsstille partenes behov .

De brukes vanligvis til å veksle rentestrømmer, spesielt for å veksle faste renter mot variabler eller omvendt. Dette er nettopp den vanligste typen bytte. I dette tilfellet påvirker byttet bare en valuta. Det er imidlertid ikke den eneste typen bytte som eksisterer. Bytte kan også påvirke valutakurser av myntene.

Byttekontraktene fastslår formlene som kontantstrømmene byttes mellom partene, og spesifiserer gjeldende rentesatser, relevante vilkår eller datoer. Valutaene som de tilsvarende børsene gjøres på er også spesifisert.

Bytteavtaler gjøres med samme beløp og tidsperiode, som en formel brukes for å beregne renter på fast rente eller variabel rente. For eksempel, hvis et selskap som har en variabel rentekontrakt virkelig ønsker å betale en fast rente, kan det formalisere en byttekontrakt der formelen for strømutveksling vil bli etablert.

På denne måten vil den finansielle enheten som kontrakten er signert med ta ansvar for den variable renten, og selskapet vil være forpliktet til å betale banken den faste renten, beregnet i samsvar med bestemmelsene i kontrakten.

Det samme kan gjøres i en bytte for å utveksle strømmer i utenlandsk valuta. I dette tilfellet blir de to valutaene og beregningsformelen spesifisert.