Hva er en tilknyttet person?

En tilknyttet person er en person som utfører visse funksjoner hos et megler-forhandlerfirma. Disse funksjonene inkluderer å opptre som en registrert representant, legge inn bestillinger for kunder og gi investeringsrådgivning. Begrepet omfatter også ansatte i et megler-forhandlerfirma som ikke er registrerte representanter, for eksempel salgsassistenter og kundeservicerepresentanter.

Hvilken av følgende vil bli klassifisert som en tilknyttet person under Bribery Act 2010? Det finnes ikke noe definitivt svar på dette spørsmålet, da det vil avhenge av de spesifikke omstendighetene i hvert enkelt tilfelle. Bribery Act 2010 gir imidlertid noen veiledning om hvem som kan klassifiseres som en tilknyttet person. Det fremgår særlig av lovens § 8 at en person vil anses som en tilknyttet person dersom vedkommende «er involvert i forvaltningen av [det aktuelle] organets anliggender». Dette vil inkludere alle som er ansvarlige for den daglige driften av organet, for eksempel en direktør eller toppleder.

Hva er et Swap-AP?

Swap AP er forkortelse for Swap Execution Facility Associated Person. Swap-AP-er er personer som er ansatt av eller tilknyttet en Swap Execution Facility (SEF) og som er involvert i utførelse eller tilrettelegging av bytteavtaler på vegne av en SEF. Swap-AP-er må være registrert hos Commodity Futures Trading Commission (CFTC) og må oppfylle visse kvalifikasjonskrav, inkludert bestå en ferdighetseksamen. Hva er en dekket person under FINRA? En dekket person under FINRA er en person som er registrert i organisasjonen, eller som er ansatt i et medlemsfirma. Dekkede personer inkluderer meglere, forhandlere, investeringsrådgivere og deres ansatte. Trenger jeg en lisens for å handle futures? Generelt sett, ja, du trenger en lisens for å handle futures. Det er imidlertid noen få unntak fra denne regelen. For eksempel, hvis du handler for din egen personlige konto, trenger du kanskje ikke en lisens. I tillegg kan noen meglere tillate deg å handle futures uten lisens hvis du oppfyller visse betingelser, for eksempel å ha en viss sum penger på kontoen din.

Hva er full agentautorisasjon?

Full agentautorisasjon gir megleren fullmakt til å opptre på vegne av agenten i alle eiendomstransaksjoner, inkludert fullmakt til å signere kontrakter og dokumenter på agentens vegne. Denne typen autorisasjon gis typisk til meglere som har et nært samarbeid med agenten og som agenten stoler på for å håndtere sin virksomhet på en profesjonell og etisk måte.