Permanent Capital Vehicle (PCV) Definisjon

En permanent kapitalbil (PCV) er et investeringsmiddel som er designet for å gi investorer en kilde til langsiktig kapitalvekst. PCV-er er vanligvis strukturert som begrenset partnerskap eller andre typer investeringsfond, og de investerer ofte i en rekke aktivaklasser, inkludert eiendom, private equity og venturekapital. PCV-er er typisk preget av en rekke funksjoner som gjør dem … Les mer

MINTs er Mexico, Indonesia, Nigeria og Tyrkia

MINTs (Mexico, Indonesia, Nigeria, Tyrkia) Definisjon. Hvilken forretningsskikk har myntlandene Mexico Indonesia, Nigeria og Tyrkia til felles? Det er ikke noe entydig svar på dette spørsmålet, siden forretningsskikkene i hvert av myntlandene varierer sterkt. Noen vanlige forretningsskikk som disse landene deler inkluderer imidlertid en sterk vekt på familieeide virksomheter, en høy grad av myndighetsregulering, en … Les mer

Hjemmelaget innflytelse

Leverage er bruken av gjeld for å finansiere kjøpet av en eiendel. Hjemmelaget innflytelse er bruk av gjeld som ikke er pådratt i tradisjonell forstand, men snarere skapt gjennom bruk av derivater. Dette kan gjøres ved å inngå en derivatkontrakt hvor den underliggende eiendelen er selve gjeldsinstrumentet. Fordelen med hjemmelaget innflytelse er at den kan … Les mer

Energy Return on Investment (EROI)

Energiavkastningen på investeringen (EROI) er et mål på forholdet mellom energiproduksjonen fra en prosess eller aktivitet og energitilførselen som kreves for å kjøre den prosessen eller aktiviteten. Enkelt sagt er det et mål på hvor mye energi du får ut av en prosess for mengden energi du legger inn. EROI for en prosess eller aktivitet … Les mer

Swap Execution Facility (SEF)

En Swap Execution Facility er en handelsplattform som tillater sentralisert handel med bytteavtaler. For å bli klassifisert som en SEF, må plattformen oppfylle en rekke krav fastsatt av Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act. Dodd-Frank-loven ble vedtatt som svar på finanskrisen i 2008 og etablerer et omfattende regelverk for finansnæringen. En av hovedbestemmelsene … Les mer

Hva er mørke bassenger?

Hvordan de fungerer, kritikk og eksempler. Hva er mørke bassenger? Hvordan fungerer de? Kritikk? Eksempler? Bruker Schwab mørkt basseng? Ja, Schwab bruker dark pool trading. Dark pool trading er en type handel som foregår borte fra offentlige børser. Dette gjør at tradere kan kjøpe og selge aksjer uten å påvirke det offentlige markedet. Dark pool … Les mer

Alternative investeringer Definisjon

En alternativ investering er en investering i en eiendel som ikke faller inn i en av de konvensjonelle aktivaklassene som aksjer, obligasjoner eller kontanter. Alternative investeringer inkluderer eiendeler som hedgefond, private equity og venturekapital. Alternative investeringer anses ofte for å være mer risikable enn tradisjonelle investeringer. Dette er fordi de ofte er mindre flytende og … Les mer

Ikke-fornybare ressurser Definisjon

Ikke-fornybare ressurser er en begrenset tilgang på ressurser som ikke kan erstattes når de er brukt opp. Dette inkluderer fossilt brensel som kull, olje og naturgass, samt mineraler som gull, sølv og uran. Ikke-fornybare ressurser er en viktig del av økonomien, men fordi de er begrenset, må de brukes klokt. Hvordan kan vi spare ikke-fornybare … Les mer

Hva er kunstig intelligens, og hvordan brukes den?

Hva er kunstig intelligens og hvordan brukes den? Hva er kunstig intelligens for finansmarkeder? Begrepet «AI for finansmarkeder» refererer generelt til bruken av kunstig intelligens (AI) teknologi for å ta investeringsbeslutninger i finansmarkedene. AI-teknologi kan brukes til å identifisere mønstre i markedsdata, lage spådommer om fremtidige markedsbevegelser og utføre handler deretter. Det finnes en rekke … Les mer

Hva er en andelseier?

En andelseier er en person eller enhet som eier andeler i en aksjefond. Begrepet brukes også for å beskrive innehaveren av andeler i en eiendomsinvesteringsstiftelse (REIT), forretningsstiftelse eller annen type investeringsforening. En aksjefond er en type investeringsinstrument som er sammensatt av en pool av aktiva, som forvaltes av en profesjonell fondsforvalter. Fondsforvalteren investerer eiendelene i … Les mer