Spreads in Finance: The Multiple Meanings in Trading

Spreads in Finance: Multiple Meanings of Trading Explained

Hvordan kaller du en spread?

En spread er en opsjonshandelsstrategi som innebærer å kjøpe og selge to forskjellige opsjonskontrakter samtidig. De to kontraktene kan enten være begge kjøpsopsjoner eller begge salgsopsjoner, eller én kjøpsopsjon og én salgsopsjon. Opsjonene kan være på samme underliggende aktiva, eller på to forskjellige underliggende aktiva.

Det er mange forskjellige typer spreads som kan brukes, og de spesifikke detaljene vil avhenge av opsjonskontraktene som omsettes. Noen eksempler på vanlige spreads inkluderer:

- Vertikale spreads, som involverer kjøp og salg av opsjoner med samme utløpsdato, men forskjellige innløsningspriser.

-Kalenderspreader, som innebærer kjøp og salg av opsjoner med forskjellige utløpsdatoer, men samme innløsningspris.

-Diagonale spredninger, som innebærer kjøp og salg av opsjoner med forskjellige utløpsdatoer og forskjellige innløsningspriser.

-Straddle spreads, som innebærer å kjøpe en kjøpsopsjon og en salgsopsjon med samme innløsningspris og utløpsdato.

-Strangle spreads, som innebærer å kjøpe en kjøpsopsjon og en salgsopsjon med forskjellige innløsningspriser men samme utløpsdato.

Hva er den sikreste alternativstrategien?

Den sikreste alternativstrategien er den som passer best med dine overordnede investeringsmål. Hvis målet ditt er å beskytte porteføljen din mot nedsiderisiko, kan en mer konservativ strategi som å kjøpe salgsopsjoner eller selge kjøpsopsjoner være den beste tilnærmingen. Hvis målet ditt er å maksimere avkastningen, kan en mer aggressiv strategi som å skrive dekkede kjøpsopsjoner eller kjøpe kjøpsopsjoner være den beste tilnærmingen.

Det er også viktig å vurdere risikotoleransen din når du velger en strategi for opsjonshandel. Noen strategier er mer risikable enn andre og passer kanskje ikke for investorer som er risikovillige.

Til slutt er det også viktig å huske at ingen opsjonshandelsstrategi noen gang er "trygg" 100 % av tiden. Det er alltid en viss grad av risiko involvert i opsjonshandel, og det er viktig å forstå og håndtere den risikoen på riktig måte.

Når bør jeg kjøpe en spredningsopsjon?

Det er ikke noe sikkert svar på når den beste tiden å kjøpe en spredningsopsjon er, da det avhenger av en rekke faktorer som markedsforholdene på det tidspunktet, dine egne personlige forhold og mål og ditt eget risikotoleransenivå. Som en generell veiledning kan det imidlertid være lurt å vurdere å kjøpe en spredningsopsjon når:

- du har et positivt syn på markedet og forventer at prisene vil stige
- du ønsker å beskytte nedsiderisikoen
- du er komfortabel med risikonivået som er involvert
- Du har en definert tidsramme for å tjene penger

Hva er spread mean?

En spread er en opsjonshandelsstrategi som involverer kjøp og salg av opsjoner av samme underliggende eiendel på samme tid. Opsjonene kan være både puts og calls, og traderen kan velge å enten kjøpe eller selge begge opsjonene, eller å kjøpe den ene og selge den andre.

Hensikten med en spread er å oppveie risikoen ved å ha kun én opsjon ved å ha både en lang og kort posisjon. For eksempel, hvis en trader er optimistisk på en aksje, kan de kjøpe en kjøpsopsjon og selge en salgsopsjon. Hvis aksjen går opp, vil kjøpsopsjonen øke i verdi og oppveie tapet på salgsopsjonen.

Spreads kan brukes til å handle alle mulige forskjellige markedsforhold, og kan skreddersys til traderens individuelle risikotoleranse og investeringsmål.

Hva er en spredningsstrategi?

En spredningsstrategi er en opsjonshandelsstrategi som innebærer å kjøpe og selge to forskjellige opsjonskontrakter med forskjellige innløsningspriser, men med samme utløpsdato. Målet med denne strategien er å prøve å tjene på forskjellen i prisbevegelsen til de to opsjonskontraktene.

Det er noen forskjellige typer spredningsstrategier som tradere kan bruke, men den vanligste er bull put spread. Denne strategien brukes når traderen tror at prisen på den underliggende eiendelen vil stige i fremtiden. Traderen vil kjøpe en salgsopsjon med en lavere innløsningspris og selge en salgsopsjon med en høyere innløsningspris. Hvis prisen på den underliggende eiendelen stiger, vil traderen tjene på forskjellen i prisbevegelsen til de to opsjonskontraktene.

En annen vanlig spredningsstrategi er bear call spread. Denne strategien brukes når traderen tror at prisen på den underliggende eiendelen vil falle i fremtiden. Traderen vil kjøpe en kjøpsopsjon med høyere innløsningspris og selge en kjøpsopsjon med lavere innløsningspris. Hvis prisen på den underliggende eiendelen faller, vil traderen tjene på forskjellen i prisbevegelsen til de to opsjonskontraktene.