Spreads in Finance: The Multiple Meanings in Trading

Spreads in Finance: Multiple Meanings of Trading Explained Hvordan kaller du en spread? En spread er en opsjonshandelsstrategi som innebærer å kjøpe og selge to forskjellige opsjonskontrakter samtidig. De to kontraktene kan enten være begge kjøpsopsjoner eller begge salgsopsjoner, eller én kjøpsopsjon og én salgsopsjon. Opsjonene kan være på samme underliggende aktiva, eller på to … Les mer

Overføringsrisiko

Overføringsrisiko er risikoen for at en endring i valutakursen mellom to valutaer vil føre til tap på en transaksjon som ennå ikke er gjennomført. For eksempel, hvis et selskap planlegger å kjøpe varer fra en leverandør i et annet land, og prisen på varene er denominert i leverandørens valuta, vil selskapet være utsatt for overføringsrisiko … Les mer