Hvordan handle et Bull Put-spread

Bull Put Spread: Hvordan (og hvorfor) handle denne opsjonsstrategien.

Hvordan tjener du penger på et put-spread?

En salgsspread er en opsjonsstrategi som innebærer å kjøpe en salgsopsjon og selge en annen salgsopsjon med samme utløpsdato, men forskjellige innløsningspriser. Puten med den laveste innløsningskursen kjøpes, mens puten med den høyeste innløsningsprisen selges. Forskjellen mellom streikprisene er kjent som spredningen.

Hensikten med en salgsspread er å begrense risikoen ved handelen samtidig som det åpnes for muligheten for profitt dersom den underliggende aktivaprisen faller. Traderen forventer at prisen på den underliggende eiendelen faller under innløsningskursen på salgsopsjonen som ble kjøpt, og at den vil stige over innløsningsprisen på salgsopsjonen som ble solgt.

For å tjene penger på en put-spread, vil traderen trenge at prisen på den underliggende eiendelen faller innenfor spreaden. For eksempel, hvis traderen kjøper en salgsopsjon med en innløsningspris på $10 og selger en salgsopsjon med en innløsningspris på $12, vil traderen tjene penger hvis prisen på den underliggende eiendelen faller til $11 eller under. Den maksimale fortjenesten som er mulig er forskjellen mellom innløsningsprisene for de to opsjonene, minus premien som betales for opsjonene.

Hva er forskjellen mellom bull put spread og bear put spread?

En bull put spread er en type vertikal put spread. Det innebærer kjøp av en salgsopsjon med lavere innløsningspris og salg av en salgsopsjon med høyere innløsningspris, begge med samme utløpsdato. Opsjonene kjøpes og selges samtidig. Hensikten med en bull put spread er å tjene penger når den underliggende verdipapirprisen øker.

En bear put spread er en type vertikal put spread. Det innebærer kjøp av en salgsopsjon med høyere innløsningspris og salg av en salgsopsjon med lavere innløsningspris, begge med samme utløpsdato. Opsjonene kjøpes og selges samtidig. Hensikten med en bear put spread er å tjene penger når den underliggende verdipapirprisen synker.

Hvordan lukker du en bull call-spredning?

En bull call spread er en opsjonshandelsstrategi som innebærer å kjøpe kjøpsopsjoner til en lavere innløsningspris og selge kjøpsopsjoner til en høyere innløsningspris, og brukes når traderen forventer at prisen på den underliggende eiendelen vil stige.

For å lukke en kjøpsspread, må traderen selge kjøpsopsjonen til den høyere innløsningskursen og kjøpe kjøpsopsjonen til den lavere innløsningsprisen.

Hvordan mestrer du opsjonshandel?

Det er ingen sikker måte å mestre opsjonshandel på, men det er visse konsepter og strategier som kan hjelpe tradere til å bli mer suksessrike på denne arenaen. Noen viktige konsepter å forstå inkluderer:

- Volatilitetens rolle i opsjonshandel
- De forskjellige typene opsjonskontrakter
- Hvordan bruke opsjoner for å sikre seg mot risiko
- Fordelene og risikoene ved handel med opsjoner * *
Handel med alternativer kan være en kompleks og risikabel oppgave, så det er viktig å forstå alle konseptene og strategiene som er involvert før du setter noen ekte penger på spill. Ved å utdanne deg selv og utvikle en solid handelsplan, kan du forbedre sjansene dine for suksess i dette spennende og potensielt lukrative feltet.

Hva er forskjellen mellom å kjøpe en put og å selge en put?

Når du kjøper en put, kjøper du retten til å selge en aksje til en bestemt pris. Hvis aksjekursen faller under putens innløsningskurs, kan du selge aksjen til innløsningskursen og tjene penger. Hvis aksjekursen ikke faller under innløsningskursen, vil du miste kostnadene for putten.

Når du selger en put, selger du retten til å kjøpe en aksje til en bestemt pris. Hvis aksjekursen faller under putens innløsningskurs, kan personen som kjøper putten fra deg utøve sin rett til å kjøpe aksjen til innløsningskursen og du må selge den til dem. Hvis aksjekursen ikke faller under innløsningskursen, vil putten utløpe verdiløs og du vil beholde premien du mottok for å selge puten.