Hvordan Bermuda-alternativer fungerer

Bermuda-opsjoner er opsjoner som kun kan utøves på visse forhåndsbestemte datoer. De er populære i finansbransjen fordi de tilbyr investorer mer fleksibilitet enn tradisjonelle alternativer. For eksempel kan en Bermuda-opsjon tillate innehaveren å utøve opsjonen på en hvilken som helst dag i løpet av en viss periode, mens en tradisjonell opsjon bare vil tillate innehaveren å utøve opsjonen på utløpsdatoen.

Bermuda-opsjoner brukes ofte i sikringsstrategier, siden de lar investorer beskytte posisjonene sine uten å måtte binde seg til en bestemt utløpsdato. For eksempel kan en investor som er bullish på en aksje kjøpe en Bermuda-kjøpsopsjon med en kort utløpsdato, i tilfelle aksjekursen faller før utløpsdatoen. På denne måten kan investoren fortsatt tjene på en økning i aksjekursen, samtidig som den begrenser nedsiderisikoen.

Hva er fordelen med opsjonshandel?

Opsjonshandel kan være en fin måte å sikre porteføljen din på, tjene ekstra inntekt eller til og med spekulere i den fremtidige retningen for markedet.

Når du kjøper en opsjon, kjøper du retten, men ikke plikten, til å kjøpe eller selge et verdipapir til en bestemt pris innenfor en bestemt tidsperiode.

Alternativer kan brukes på en rekke måter, avhengig av investeringsmålene dine. Du kan for eksempel bruke opsjoner til å:

-Hedge porteføljen din: Hvis du er bekymret for et plutselig fall i aksjemarkedet, kan du kjøpe salgsopsjoner som en måte å sikre porteføljen din på.

-Gjen ekstra inntekt: Hvis du er bullish på en aksje, kan du kjøpe kjøpsopsjoner for å tjene ekstra inntekt hvis aksjen går opp.

-Spekuler på den fremtidige retningen for markedet: Hvis du tror markedet kommer til å gå opp, kan du kjøpe kjøpsopsjoner. Hvis du tror markedet kommer til å gå ned, kan du kjøpe salgsopsjoner.

Hva er de tre forskjellige alternativene?

De tre forskjellige alternativene er amerikansk stil, europeisk stil og Bermuda-stil.

Opsjoner i amerikansk stil er opsjoner som kan utøves når som helst i løpet av opsjonens levetid. Opsjoner i europeisk stil er opsjoner som kun kan utøves på utløpsdatoen. Opsjoner i Bermuda-stil er opsjoner som kan utøves til bestemte tider i løpet av opsjonens levetid.

Hvordan fungerer opsjonskontrakter?

Når du kjøper en opsjon, kjøper du retten, men ikke plikten, til å kjøpe eller selge en eiendel til en spesifisert pris på eller før en bestemt dato.

Det er to typer opsjoner: kjøpsopsjoner og salgsopsjoner.

Kjøpsopsjoner gir deg rett til å kjøpe en eiendel til en spesifisert pris, mens salgsopsjoner gir deg rett til å selge en eiendel til en spesifisert pris.

Prisen du kan kjøpe eller selge eiendelen til er kjent som innløsningsprisen.

Datoen som opsjonen utløper er kjent som utløpsdatoen.

Opsjoner handles på børser som Chicago Board Options Exchange (CBOE).

Når du kjøper en opsjon, betaler du en premie, som er prisen på opsjonen.

Premien er prisen du betaler for retten til å kjøpe eller selge eiendelen.

Hvis du bestemmer deg for å utøve opsjonen din, betaler du innløsningsprisen for eiendelen.

Hvis du ikke utøver opsjonen din, vil opsjonen utløpe og du vil miste premien du betalte for opsjonen.

Opsjoner er en risikabel investering fordi du kan tape mer enn premien du betalte for opsjonen hvis aktivaprisen beveger seg mot deg.

Alternativer kan imidlertid også være en god måte å tjene penger på hvis du vet hvordan du handler dem riktig.

Hva betyr penger i opsjoner?

I opsjonshandel er moneyness forholdet mellom innløsningsprisen på en opsjon og den underliggende eiendelens spotpris. Spotprisen er den nåværende prisen på den underliggende eiendelen.

Det er tre hovedkategorier for pengestyrke:

1. In-the-money (ITM)-opsjoner har en innløsningspris under spotprisen for samtaler, og over spotprisen for puts. Dette betyr at opsjonsinnehaveren kan utøve opsjonen og umiddelbart realisere et overskudd.

2. At-the-money (ATM)-opsjoner har en innløsningspris lik spotprisen. ATM-opsjoner er mindre følsomme for endringer i den underliggende eiendelens pris, så de brukes ofte som en sikring.

3. Out-of-the-money-opsjoner (OTM) har en innløsningspris over spotprisen for samtaler, og under spotprisen for puts. Dette betyr at opsjonsinnehaveren ville pådra seg tap dersom de benyttet opsjonen.

Hvorfor kalles det et Bermuda-alternativ?

En Bermuda-opsjon er en eksotisk type finansiell kontrakt som gir innehaveren rett, men ikke plikt, til å kjøpe eller selge en eiendel til en spesifisert pris på eller før en bestemt dato. Nøkkelfunksjonen til en Bermuda-opsjon er at den kan utøves på en hvilken som helst virkedag i løpet av kontraktens løpetid.

Navnet "Bermuda-opsjon" kommer fra det faktum at kontrakten opprinnelig ble opprettet for bruk i forsikringsbransjen.I forsikringsbransjen må forsikringstakere ofte foreta utbetalinger med jevne mellomrom, men de har kanskje ikke kontanter til rådighet for å gjøre det hver gang en betaling forfaller. Et Bermuda-alternativ lar forsikringstakere foreta sine betalinger på en tidsplan som er praktisk for dem, uten å måtte bekymre seg for å gå glipp av en betaling eller bli straffet for å foreta en sen betaling.

Fleksibiliteten til Bermuda-alternativet gjør det til et attraktivt valg for investorer som leter etter en måte å sikre risikoen på eller dra nytte av markedssvingninger.