Moneyness

Pengeverdi er forholdet mellom innløsningsprisen på en opsjon og den underliggende eiendelens pris. Begrepet brukes for å beskrive om en opsjon er i pengene (ITM), at the money (ATM), eller out of the money (OTM).

ITM-opsjoner har innløsningspriser under det underliggende aktivaets pris for samtaler, og over det underliggende aktivaets pris for puts. ATM-opsjoner har innløsningspriser på samme nivå som den underliggende eiendelens pris. OTM-opsjoner har innløsningspriser over det underliggende aktivaets pris for samtaler, og under det underliggende aktivaets pris for puts.

Pengeverdien til en opsjon påvirker opsjonens premie, samt sannsynligheten for at opsjonen utøves. ITM-opsjoner har høyere premier enn OTM-opsjoner, da det er mer sannsynlig at de blir utøvd. ATM-alternativer har premier som er et sted mellom ITM- og OTM-alternativer.

Hvordan beregnes opsjonsverdien?

Opsjonsverdi beregnes ved å trekke innløsningsprisen fra gjeldende aksjekurs, og deretter dele dette tallet med innløsningskursen. Hvis det resulterende tallet er positivt, er alternativet i pengene; hvis det er negativt, er alternativet ute av pengene; og hvis det er null, er alternativet på pengene.

Hva er en god implisitt volatilitetsprosent for opsjoner?

Det er ikke noe definitivt svar, siden den "riktige" impliserte volatilitetsprosenten vil variere avhengig av den spesifikke opsjonshandelen du ser på og din egen personlige handelsstrategi. Imidlertid, som en generell retningslinje, sikter mange erfarne opsjonshandlere på en implisitt volatilitetsprosent som er minst 10-15 % høyere enn gjeldende historiske volatilitetsprosent. Dette gir et anstendig profittpotensial samtidig som det gir et visst nivå av nedsidebeskyttelse i tilfelle den underliggende verdipapirets prisbevegelse ikke er så stor som forventet.

Hvorfor er delta 0 og 1?

Det er viktig å merke seg at Delta måler endringshastigheten i prisen på den underliggende eiendelen, ikke selve prisen. Derfor vil Delta alltid være mellom 0 og 1.

Grunnen til at Delta er mellom 0 og 1 er fordi det er et derivat av den underliggende eiendelens pris. Prisen på den underliggende eiendelen kan aldri gå under 0 eller over 1 (fordi den er avgrenset av 0 og 1), så deltaet kan heller aldri gå under 0 eller over 1.

Hvordan velger du en innløsningspris for kjøpsopsjoner?

Det er noen forskjellige faktorer å vurdere når du velger en innløsningspris for kjøpsopsjoner. Først må du vurdere gjeldende markedspris på det underliggende verdipapiret. Hvis gjeldende markedspris er under innløsningskursen, vil opsjonen være "out of the money" og vil ha en lavere sjanse for å utløpe i pengene. Hvis gjeldende markedspris er over innløsningskursen, vil opsjonen være "in the money" og vil ha en større sjanse for å utløpe i pengene.

Du må også vurdere ditt eget personlige nivå av risikotoleranse. Hvis du er villig til å ta mer risiko, kan det være lurt å velge en lavere innløsningspris. Hvis du ikke er like villig til å ta på deg risiko, kan det være lurt å velge en høyere innløsningspris.

Til slutt må du vurdere tidsrammen der du forventer at den underliggende sikkerheten skal bevege seg. Hvis du forventer at sikkerheten beveger seg raskt, kan det være lurt å velge en lavere innløsningspris. Hvis du forventer at sikkerheten skal bevege seg saktere, kan det være lurt å velge en høyere innløsningspris.

Hvilken er bedre ITM eller ATM?

Både ITM (in-the-money) og ATM (at-the-money) alternativer har sine egne fordeler og ulemper.

ITM-alternativer er dyrere enn ATM-alternativer fordi de har egenverdi. Dette betyr at de vil ha større sannsynlighet for å utløpe i-pengene. Imidlertid har de også en høyere risiko for å bli tildelt tidlig dersom den underliggende aksjekursen beveger seg mot opsjonsinnehaveren.

ATM-alternativer er rimeligere enn ITM-alternativer fordi de har mindre egenverdi. Dette betyr at de vil ha lavere sannsynlighet for å utløpe i-pengene. De har imidlertid også lavere risiko for å bli tildelt tidlig dersom den underliggende aksjekursen beveger seg mot opsjonsinnehaveren.