Europeisk opsjonsdefinisjon

En europeisk opsjon er en type derivat som gir innehaveren rett til å kjøpe eller selge en underliggende eiendel til en spesifisert pris på eller før en spesifisert dato. Europeiske opsjoner kan kun utøves på utløpsdatoen.

Den underliggende eiendelen kan være en aksje, råvare, valuta, indeks eller rente. Europeiske opsjoner er den mest populære typen opsjoner, og de handles på store børser rundt om i verden. Kan du selge europeiske opsjoner før utløp? Ja, du kan selge europeiske opsjoner før utløp. Du vil imidlertid bare motta den iboende verdien av opsjonen hvis den er i pengene ved utløp. Hvis alternativet er ute av pengene ved utløp, vil du ikke motta noe.

Er amerikanske eller europeiske alternativer mer populære? Amerikanske alternativer er mer populære enn europeiske alternativer. Amerikanske opsjoner lar investorer utøve sine opsjoner når som helst før utløpsdatoen, mens europeiske opsjoner kun kan utøves på utløpsdatoen. Denne fleksibiliteten gjør amerikanske alternativer mer populære blant investorer.

Hva er 4 grunnleggende alternativer for flytting av aksjer?

Det er fire grunnleggende alternativer for å flytte aksjer:

1. Kjøpe og selge aksjer direkte
2. Kjøpe og selge opsjoner
3. Selge short
4. Bruke margin

1. Kjøpe og selge aksjer direkte er den enkleste måten å flytte aksjer på. Du kjøper ganske enkelt aksjer av aksjen du ønsker å eie, og selger dem deretter når du vil tjene penger på investeringen din.

2. Kjøp og salg av opsjoner er en mer kompleks måte å flytte aksjer på. Opsjoner er kontrakter som gir innehaveren rett, men ikke plikt, til å kjøpe eller selge aksjer i den underliggende aksjen til en fastsatt pris på eller før en bestemt dato. Opsjoner kan brukes til å sikre seg mot risiko, eller til å spekulere på bevegelsen til en aksje.

3. Å selge short er en måte å tjene på en aksjes verdifall. Når du selger short, låner du aksjer av en megler og selger dem umiddelbart. Hvis aksjekursen faller, kan du kjøpe den tilbake til en lavere pris og returnere aksjene til megleren, slik at differansen er i lommene.

4. Bruk av margin er en måte å utnytte investeringen på. Når du kjøper aksjer på margin, låner du penger fra megleren din for å finansiere kjøpet. Dette gjør at du kan kjøpe flere aksjer enn du ellers hadde råd til, men det medfører også risiko for å forstørre tapene dine hvis aksjekursen faller.

Hva er et russisk alternativ?

En russisk opsjon er en type eksotisk opsjon som gir innehaveren rett, men ikke plikt, til å kjøpe eller selge en underliggende eiendel til en forhåndsbestemt pris på eller før en spesifisert dato. Russiske alternativer ligner på andre typer eksotiske alternativer, som Bermudan-alternativer og barrierealternativer, ved at de kan skreddersys til innehaverens spesifikke behov. Imidlertid skiller russiske alternativer seg fra andre typer eksotiske alternativer ved deres unike utbetalingsstruktur.

Russiske opsjoner brukes vanligvis av investorer som søker å sikre sine porteføljer mot potensielle ugunstige prisbevegelser i den underliggende eiendelen. For eksempel kan en innehaver av en russisk opsjon på en aksjeindeks kjøpe opsjonen som en måte å beskytte seg mot en kraftig nedgang i indeksen. På samme måte kan en innehaver av en russisk opsjon på en valuta bruke opsjonen til å sikre seg mot en plutselig svekkelse av valutaen.

Hvordan beregnes europeisk kjøpsopsjonspris?

Forutsatt at vi har å gjøre med en europeisk kjøpsopsjon, beregnes prisen på opsjonen ved hjelp av Black-Scholes-modellen. Denne modellen tar hensyn til den underliggende aktivaprisen, innløsningsprisen, volatiliteten, tiden til utløp og renten. Disse faktorene legges alle inn i modellen for å beregne den teoretiske verdien av opsjonen.