LIBOR: Hva London Interbank tilbudt rente er, hvordan den brukes

Hva er LIBOR?

LIBOR er London Interbank Offered Rate, og det er en nøkkelberegning som brukes i finansverdenen. Det brukes til å prise alt fra lån til derivater, og det er viktig å forstå hvordan det fungerer.

Brukes LIBOR-renten fortsatt?

London Interbank Offered Rate (LIBOR) er en daglig referanserente basert på rentene som bankene tilbyr å låne ut usikrede midler til andre banker i Londons engros pengemarked.

LIBOR er gjennomsnittet av de estimerte rentene som et panel av ledende banker kan låne midler til fra andre banker, dersom de skulle gjøre det ved å be om og deretter akseptere interbanktilbud i rimelig store beløp like før kl. 11.00 London tid.

LIBOR er mye brukt som referanserente for mange finansielle instrumenter i både grossist- og sluttbrukermarkedet. Det brukes også som en målestokk for noen boliglån med justerbar rente.

LIBOR fastsettes hver dag av British Bankers' Association (BBA). Hva betyr en høy LIBOR-rate? LIBOR-rentene settes av store banker og fungerer som referanse for kortsiktige renter. Høy LIBOR-rente gjør at det er dyrere for bankene å låne penger av hverandre, noe som igjen kan føre til høyere renter for forbrukerne.

Hva brukes LIBOR til?

LIBOR er et akronym som står for London Interbank Offered Rate. Det er en referanserente som representerer gjennomsnittsrenten som store globale banker låner penger til hverandre. LIBOR brukes som referanserente for mange finansielle instrumenter, inkludert boliglån med regulerbar rente, bedriftslån og kredittkort. Det brukes også til å beregne renter på enkelte studielån med variabel rente. Hvem setter LIBOR-satsen? London Interbank Offered Rate (LIBOR) er satt av et panel av banker. Panelet overvåkes av British Bankers' Association (BBA).

Hvordan bruker bankene LIBOR? LIBOR er London Interbank Offered Rate og er hastigheten bankene kan låne penger til av hverandre. Det brukes som en målestokk for en rekke finansielle produkter, inkludert boliglån, kredittkort og bedriftslån. LIBOR brukes også til å beregne rentebetalingene på enkelte typer obligasjoner.