Sterling Overnight Interbank Average Rate (SONIA)

Sterling Overnight Interbank Average Rate (SONIA) er over natten rente som betales av banker på usikrede lån til andre banker i pundmarkedet. SONIA beregnes ved å bruke transaksjoner fra forrige dag og publiseres daglig rundt klokken 11:30.

Bank of England har brukt SONIA som sitt foretrukne mål for overnattingsrenter i pund siden april 2016, og bruker det som grunnlag for å sette renten på sine egne overnatt-operasjoner.

Hva er SONIA-renten i dag?

SONIA-renten er Sterling Overnight Index Average, som er overnatt-renten som betales på usikrede lån gitt i britiske pund. SONIA-renten publiseres daglig og er gjennomsnittet av rentene bankene låner ut til hverandre til i døgnmarkedet. Per i dag er SONIA-renten 0,05 %. Er SOFR en risikofri rente? SOFR er ikke en risikofri rente. Bakgrunnen for dette er at SOFR er basert på rentene bankene låner ut til hverandre til over natten, og disse rentene kan påvirkes av en rekke faktorer, blant annet kredittrisiko. Er SONIA tilsatt daglig? Ja, SONIA tilsettes daglig. Dette betyr at renten beregnes daglig og påføres saldoen på kontoen hver dag. Dette gir en høyere effektiv rente enn om renten ble beregnet og brukt sjeldnere.

Hvordan beregnes termin SONIA?

Sterling Overnight Index Average (SONIA) er den usikrede utlånsrenten over natten for britiske pund.

SONIA beregnes av Bank of England (BOE) som et gjennomsnitt av rentene (uttrykt i prosent) som bankene tilbyr å låne ut usikrede midler til hverandre i pundmarkedet over natten.

BOE begynte å publisere SONIA 2. april 1996. Den publiseres daglig kl. 09:00 London-tid, med en daglig avskjæringstid på 08:00.

For å bli inkludert i beregningen, må transaksjoner ha en verdi på minst £5 millioner og må avsluttes før den daglige skjæringstiden.

Siden SONIA er et gjennomsnitt av rentene som tilbys av banker, er det en helt annen rente enn Bank of Englands referanserente (kjent som Bank Rate). Bankrenten er kursen som BOE låner penger til banker med, og den er fastsatt av BOEs pengepolitiske komité.

Forholdet mellom SONIA og bankrenten er viktig fordi endringer i SONIA ofte går foran endringer i bankrenten. For eksempel, hvis SONIA øker, blir dette ofte sett på som en indikasjon på at BOE vil heve bankrenten i fremtiden for å kontrollere inflasjonen.

Hva er SOFR og SONIA?

SOFR er Secured Overnight Financing Rate og SONIA er Sterling Overnight Index Average.

SOFR er et bredt mål på kostnadene ved å låne kontanter over natten med sikkerhet i statspapirer. Kursen beregnes ved å bruke transaksjonsdataene fra Depository Trust & Clearing Corporations (DTCC) General Collateral Finance (GCF) Repo-tjeneste.

SONIA er et mål på kostnadene ved å låne kontanter i Sterling Overnight Interbank Average-markedet. Den beregnes ved å bruke transaksjonsdata fra en rekke kilder, inkludert Bank of Englands panel av banker i sterling overnight interbank average (SONIA).