Administrativ budsjettdefinisjon

Den administrative budsjettdefinisjonen er prosessen med å allokere ressurser for å dekke kostnadene ved å drive en virksomhet. Dette inkluderer kostnader til personale, lokaler, utstyr og andre faste kostnader. Budsjettet utarbeides vanligvis årlig, men kan utarbeides oftere om nødvendig. Hva er administrativt overheadbudsjett? Det administrative overheadbudsjettet er et budsjett som brukes til å spore og … Les mer

Hva er Coopetition?

Coopetition er en forretningsstrategi der bedrifter samarbeider med hverandre for å konkurrere med andre bedrifter i samme bransje. Denne strategien brukes ofte i bransjer hvor det er stor konkurranse og bedrifter prøver å ta markedsandeler. Hvordan er ordet samarbeid avledet? Ordet «samarbeid» er avledet fra det latinske ordet «cooperari», som betyr «å jobbe sammen». Er … Les mer

Hva er et byråproblem?

Et byråproblem er en situasjon der en part («agenten») er delegert til å handle på vegne av en annen part («oppdragsgiveren»). Agenten er typisk ment å handle i hovedmannens beste, men det er et potensial for interessekonflikt, fordi agenten også har sine egne interesser å vurdere. Dette kan føre til at agenten tar avgjørelser som … Les mer

Finansinstitusjoner utenom bank: Hva de er og hvordan de fungerer

Finansinstitusjoner utenom banker er organisasjoner som tilbyr finansielle tjenester, men som ikke tar innskudd eller gir lån. Hva er viktigheten av ikke-bankfinansinstitusjoner i vårt finansielle system? Ikke-bankfinansinstitusjoner (NBFIer) spiller en viktig rolle i det finansielle systemet ved å tilby kreditt og andre finansielle tjenester til husholdninger og bedrifter. NBFIer inkluderer forsikringsselskaper, pensjonsfond og investeringsbanker. NBFIer … Les mer

Tapslederstrategi

Tapslederstrategien er en prisstrategi der et selskap tilbyr et produkt til en lav pris for å tiltrekke seg kunder og generere salg. Håpet er at kunden da vil kjøpe andre, mer lønnsomme varer fra selskapet. Strategien kan være effektiv i visse bransjer, for eksempel detaljhandel, hvor kunder er prissensitive og kan ha større sannsynlighet for … Les mer

Introduksjon til forespørsel om søknad (RFA)

En RFA er et dokument som brukes av organisasjoner for å be om forslag fra potensielle leverandører for et spesifikt prosjekt eller tiltak. RFA inkluderer vanligvis informasjon om organisasjonens krav, budsjettet for prosjektet, tidslinjen for ferdigstillelse og andre relevante detaljer. Organisasjoner utsteder RFA-er når de har et spesifikt prosjekt eller initiativ i tankene, og de … Les mer

Tvangssalg (tvangslikvidasjon)

I corporate finance er tvangssalg (tvangslikvidasjon) salg av eiendeler av et selskap for å oppfylle sine økonomiske forpliktelser. Dette gjøres vanligvis når selskapet ikke er i stand til å oppfylle sine gjeldsforpliktelser og står overfor konkurs. Tvangssalg kan også referere til salg av eiendeler av en enkeltperson for å oppfylle sine økonomiske forpliktelser. Dette gjøres … Les mer

Intellectual Property Definition

«Intellektuell eiendom» refererer til sinnets kreasjoner, for eksempel oppfinnelser; litterære og kunstneriske verk; design; og symboler, navn og bilder brukt i handel. Immaterielle rettigheter er delt inn i to kategorier: 1. Industriell eiendom, som inkluderer patenter for oppfinnelser, varemerker, industriell design og geografiske indikasjoner; 2. Opphavsrett, som omfatter litterære, musikalske og kunstneriske verk, som romaner, … Les mer

Forstå etterspørselsplaner

I corporate finance brukes etterspørselsplaner for å forstå hvordan endringer i prisen påvirker mengden av en vare eller tjeneste som forbrukerne er villige til å kjøpe. Denne informasjonen brukes til å ta prisbeslutninger og for å forstå hvordan etterspørselen etter et produkt kan endre seg i fremtiden. Hva er faktorene som påvirker etterspørselen? Det er … Les mer

Budsjettslakk

Budsjettslakk er mengden som et selskaps faktiske ytelse faller under dens budsjetterte eller planlagte ytelse. Det er vanligvis uttrykt som en prosentandel av budsjetterte eller planlagte kostnader. Budsjettslakk kan oppstå av en rekke årsaker, inkludert dårlig planlegging, urealistisk budsjettering og bevisst underytelse. I noen tilfeller kan det brukes som et verktøy for å hjelpe et … Les mer