Johannesburg Interbank Average Rate (JIBAR)

Johannesburg Interbank Average Rate (JIBAR) er gjennomsnittsrenten som bankene låner penger til hverandre på i interbankmarkedet i Johannesburg, Sør-Afrika. JIBAR brukes som en målestokk for prising av finansielle produkter i Sør-Afrika. Hva er Sabor rate? En Sabor-rente er prisen som belastes på pengemarkedskontoer i Brasil.

Hvorfor går vi fra LIBOR til SOFR?

London Interbank Offered Rate (LIBOR) er en viktig referanserente for finansielle kontrakter globalt, men den er basert på selvrapporterte kurser sendt inn av et lite panel av banker. I kjølvannet av den globale finanskrisen ble det avslørt at noen banker hadde manipulert LIBOR-rentene til egen fordel, noe som førte til tap av tillit til referanseindeksen.

Som svar begynte finansregulatorer å jobbe med alternative referanserenter som ville være mer motstandsdyktige mot manipulasjon. Secured Overnight Financing Rate (SOFR) er en slik alternativ rente, og den er basert på transaksjoner i U.S. Treasury gjenkjøpsavtale-markedet (repo).

SOFR brukes nå som erstatning for LIBOR i en rekke finansielle kontrakter, og overgangen forventes å være gjennomført innen utgangen av 2021.

Hvilken bank i SA har best rente?

I Sør-Afrika er bankene som tilbyr de beste rentene på pengemarkedskontoer vanligvis de større, mer etablerte bankene. Imidlertid er det noen få mindre banker og kredittforeninger som også tilbyr konkurransedyktige priser.

Noen av de beste prisene som for øyeblikket er tilgjengelige er fra Nedbank, Standard Bank og First National Bank. Disse bankene tilbyr alle priser rundt 6,5 % per år. Det er imidlertid viktig å sammenligne de forskjellige funksjonene og fordelene til hver konto før du velger en, siden den beste kontoen for deg vil avhenge av dine individuelle behov og preferanser.

Hvem bestemmer prime rate?

Prime-renten er renten som bankene krever til sine mest kredittverdige kunder, og den brukes som målestokk for andre lån og kredittlinjer, for eksempel kredittkort og boliglån. Prime-renten er ikke satt av den føderale regjeringen, men den er påvirket av den føderale fondsrenten, som er satt av Federal Reserve.

Hva er JIBAR?

En JIBAR er en pengemarkedskonto som tilbyr en høyere rente enn en tradisjonell sparekonto. JIBARer tilbys vanligvis av nettbanker og kredittforeninger. Renten på en JIBAR kan være lagdelt, noe som betyr at jo mer penger du har på kontoen, jo høyere rente tjener du.