LIBOR: Hva London Interbank tilbudt rente er, hvordan den brukes

Hva er LIBOR? LIBOR er London Interbank Offered Rate, og det er en nøkkelberegning som brukes i finansverdenen. Det brukes til å prise alt fra lån til derivater, og det er viktig å forstå hvordan det fungerer. Brukes LIBOR-renten fortsatt? London Interbank Offered Rate (LIBOR) er en daglig referanserente basert på rentene som bankene tilbyr … Les mer