Hva er Mumbai Interbank Forward Offer Rate (MIFOR)?

Mumbai Interbank Forward Offer Rate (MIFOR) er hastigheten som bankene tilbyr å låne ut midler til hverandre i terminmarkedet i Mumbai. Denne kursen brukes som referanse for prising av terminkontrakter i en rekke valutaer.

Hva menes med interbank? Interbankmarkedet er det globale nettverket av kommersielle banker som handler med hverandre. Det er det største og viktigste finansmarkedet i verden. Interbankmarkedet er der bankene låner ut og låner penger av hverandre. Rentene som bankene belaster hverandre kalles interbankrenter. Interbankmarkedet er viktig fordi det er toneangivende for alle andre finansmarkeder. Hvis interbankmarkedet er sterkt, vil andre markeder være sterke. Hvis interbankmarkedet er svakt, vil andre markeder være svake.

Hva er justert SOFR?

Justert SOFR er en versjon av SOFR som er justert for å ta hensyn til effektene av uregelmessige kontantstrømmer, slik som de som er knyttet til oppgjør av LIBOR-baserte derivatkontrakter. Justeringen er basert på et estimat av den forventede fremtidige banen til SOFR, utledet fra et sett med SOFR-futureskontrakter. Hva er Indias interbankrente? Den indiske interbankrenten er prisen som indiske banker låner ut til hverandre over natten. Denne satsen brukes som målestokk for andre utlånsrenter i økonomien, som boliglånsrenter og kredittkortrenter. Interbankrenten er også kjent som "reporenten" eller "gjenkjøpsrenten".

Hvordan beregner du renter på LIBOR?

LIBOR (London Interbank Offered Rate) er rentesatsen bankene tilbyr å låne penger til hverandre i det internasjonale interbankmarkedet. LIBOR bestemmes av en daglig meningsmåling av banker utført av Thomson Reuters.

For å beregne renter på et LIBOR-lån, må du vite følgende:

Lånets hovedstol
Lånets forfallsdato
LIBOR-renten for den aktuelle perioden
* * Rentene på et LIBOR-lån beregnes ved å bruke følgende formel:

Renter = Hovedstol x (LIBOR-rente / 100) x (Antall dager / 360)

Hvis du for eksempel har et lån på $1000 med en forfallsdato 30. juni 2020 og LIBOR-renten for den aktuelle perioden er 2,5 %, vil renten på lånet bli beregnet som følger:

Renter = $1 000 x (2,5 % / 100) x (180 / 360) )
= $25 Hva er gjeldende SOFR-sats? Gjeldende SOFR-rente finner du på nettsiden til Federal Reserve Bank of New York. Fra den siste oppdateringen 23. oktober 2020 var SOFR-raten 0,05 %.