Hvordan en put fungerer

En put er en type opsjon hvor innehaveren har rett, men ikke plikt, til å selge et verdipapir til en spesifisert pris innen en spesifisert tidsperiode. Innehaveren av en put vil tjene dersom prisen på det underliggende verdipapiret faller under innløsningskursen før utløpsdatoen. Forfatteren av en put vil tape penger hvis prisen på det underliggende verdipapiret faller under innløsningskursen. Hva skjer hvis du selger en put og den blir utøvd? Hvis du selger en put og den blir utøvd, vil du være forpliktet til å kjøpe det underliggende verdipapiret til innløsningskursen.

Hva skjer når du kjøper en salgsopsjon?

Når du kjøper en salgsopsjon, kjøper du retten til å selge en aksje til en bestemt pris innenfor en viss tidsramme. Hvis aksjekursen faller under innløsningskursen på salgsopsjonen før utløpsdatoen, kan du utøve opsjonen din og selge aksjen til innløsningskursen, selv om gjeldende markedspris er lavere. Hvis aksjekursen ikke faller under innløsningskursen før utløpsdatoen, utløper opsjonen verdiløs og du mister premien du betalte for opsjonen. Hva skjer hvis jeg ikke selger salgsopsjonen min? Hvis du ikke selger salgsopsjonen din, har du fortsatt plikt til å kjøpe det underliggende verdipapiret til innløsningskursen dersom opsjonen utøves. Hvis du ikke tror aksjekursen vil falle under innløsningskursen før utløpsdatoen, vil du kanskje holde på opsjonen og håpe at den utløper verdiløs. På den annen side, hvis du tror aksjekursen kommer til å falle under innløsningskursen, vil du kanskje selge opsjonen for å unngå å kjøpe aksjen til en ugunstig pris.

Hvordan lukker du en salgsopsjon? Når du lukker en salgsopsjon, selger du opsjonen tilbake til markedet. Prisen du mottar for opsjonen vil bli bestemt av gjeldende markedspris på den underliggende eiendelen, innløsningsprisen på opsjonen og hvor lang tid som er igjen til utløp. Hvis den nåværende markedsprisen på den underliggende eiendelen er under innløsningskursen, vil opsjonen være "in the money" og vil være verdt mer enn den ville gjort hvis markedsprisen var over innløsningskursen. Hvis den nåværende markedsprisen på den underliggende eiendelen er over innløsningskursen, vil opsjonen være "out of the money" og vil være mindre verdt enn den ville gjort hvis markedsprisen var under innløsningskursen. Hvor lang tid som er igjen til utløp vil også påvirke prisen på opsjonen, med opsjoner som er nærmere utløp er verdt mer enn opsjoner som er lenger unna utløp. Hva skjer når du selger en salgsopsjon og den utløper? Hvis du selger en salgsopsjon og den utløper, er opsjonsskriveren forpliktet til å kjøpe det underliggende verdipapiret fra opsjonsinnehaveren til innløsningskursen.