International Monetary Market (IMM)

Det internasjonale pengemarkedet (IMM) er en avdeling av Chicago Mercantile Exchange (CME) som handler med internasjonale valutaer. IMM ble opprettet i 1972 for å gi et sted for handel med valuta, og er i dag det største markedet for valutahandel i verden. IMM handler to typer kontrakter: futures og opsjoner. Futures kontrakter er avtaler om … Les mer

Hva er tidsforfall?

Tidsforfall er tap av verdi av en opsjon når den nærmer seg utløpsdatoen. Hvilken tidsramme er best for intradagsopsjonshandel? Det er ikke noe definitivt svar på dette spørsmålet, da det avhenger av en rekke faktorer, inkludert traderens mål, risikotoleranse og markedsforhold. Noen eksperter anbefaler imidlertid intradag-opsjonshandelsstrategier som fokuserer på enten svært kortsiktige utløpsdatoer (som én … Les mer

Forstå terminkurser

Når du handler med opsjoner og derivater, er det viktig å forstå terminkurser. Terminkursen er kursen som en bestemt valuta forventes å handle med på et tidspunkt i fremtiden. Denne kursen bestemmes av spotrenten, som er gjeldende markedsrente, og rentedifferansen mellom de to involverte valutaene. Rentedifferansen er differansen mellom rentene til de to involverte valutaene. … Les mer

Hva er transjer?

Definisjon, betydning og eksempler. Hva er transjer? Transjer er en type investering som refererer til en del av en gjeld eller verdipapir som er delt inn i separate deler. Hver transje har forskjellige egenskaper, som forfallsdato, rente og kredittkvalitet. Hva er et annet ord for batch? Det er ikke noe fasitsvar på dette spørsmålet da … Les mer

Hva er utløpsdatoen for et derivat?

Et derivat er et finansielt instrument hvis verdi er utledet fra den underliggende eiendelen. Utløpsdatoen er datoen da derivatkontrakten utløper. Utløpsdatoen er også den datoen siste handelsdag for derivatkontrakten er. Hva skjer hvis opsjoner utløper av pengene? Hvis en opsjon utløper av pengene, vil opsjonsinnehaveren ikke motta kontanter fra opsjonsforfatteren/selgeren. Alternativet vil rett og slett … Les mer

Hvordan bankregningsbytterenten fungerer som en benchmark for australske obligasjoner

Bank Bill Swap Rate (BBSW) er referanserenten for gjeldspapirer pålydende australske dollar. Den brukes som referanserente for prising av gjeldspapirer, gjeldsforpliktelser mot sikkerhet, rentebytteavtaler og andre derivatkontrakter. BBSW beregnes av Australian Financial Markets Association (AFMA) på vegne av Reserve Bank of Australia (RBA). Den er basert på det veide gjennomsnittet av bud og tilbud sendt … Les mer

Hva er et valutasertifikat?

Et valutasertifikat er et fysisk sertifikat som beviser at innehaveren eier en viss mengde av en utenlandsk valuta. Valutasertifikater utstedes vanligvis av banker eller andre finansinstitusjoner, og kan brukes som en måte å lagre utenlandsk valuta på eller for å foreta internasjonale betalinger. Når valutaalternativer utløper? Utløpsdatoen for alle børsnoterte opsjoner i USA er den … Les mer

Definerer oppsigelsesdato

Oppsigelsesdatoen er datoen da en opsjons- eller futureskontrakt utløper. For opsjoner er dette datoen da opsjonsinnehaveren kan utøve sin opsjon. For futures er dette datoen kontrakten må gjøres opp. Hva er de 7 trinnene som angår hr ved å si opp ansatte? 1. Finn ut om oppsigelsen er berettiget. 2. Rådfør deg med toppledelsen og/eller … Les mer

Hvordan implisitt volatilitet (IV) hjelper deg med å kjøpe lavt og selge høyt

Begrepet «implisitt volatilitet» (IV) refererer til den estimerte volatiliteten til et verdipapirs pris. IV er en nøkkelkomponent i opsjonsprising og brukes av tradere for å bestemme sannsynligheten for et verdipapirs prisbevegelse. IV kan brukes til å hjelpe deg med å kjøpe lavt og selge høyt. Når IV er lav, betyr det at alternativene er billige. … Les mer