Tenbagger

En «tenbagger» er en investering som øker i verdi tidoblet. For eksempel, hvis du investerer $1000 i en aksje som blir en tibagger, er den verdt $10.000. Begrepet brukes ofte i forbindelse med aksjer, men kan teknisk sett referere til alle typer investeringer, inkludert obligasjoner, eiendom og til og med samleobjekter. Tenbaggers er sjeldne, men … Les mer

Hvordan en put fungerer

En put er en type opsjon hvor innehaveren har rett, men ikke plikt, til å selge et verdipapir til en spesifisert pris innen en spesifisert tidsperiode. Innehaveren av en put vil tjene dersom prisen på det underliggende verdipapiret faller under innløsningskursen før utløpsdatoen. Forfatteren av en put vil tape penger hvis prisen på det underliggende … Les mer