Hva måler CBOE-volatilitetsindeksen (VIX) ved investering?

Hva måler CBOE Volatility Index (VIX) ved investering?

Er en høy volatilitet bra?

Det er ikke noe enkelt svar på dette spørsmålet da det avhenger av omstendighetene og målene til næringsdrivende. Generelt kan høy volatilitet sees på som både bra og dårlig for tradere.

På den ene siden kan høy volatilitet sees på som bra for tradere fordi det kan føre til økt fortjeneste. Dette er fordi høy volatilitet fører til større prissvingninger, noe som gir muligheter til å kjøpe lavt og selge høyt. Dette kan være spesielt lønnsomt hvis traderen er i stand til å forutsi riktig hvilken vei markedet vil bevege seg.

På den annen side kan høy volatilitet også sees på som dårlig for tradere fordi det kan føre til økte tap. Dette er fordi høy volatilitet også fører til bredere prissvingninger, noe som betyr at det er større sjanse for at markedet beveger seg mot traderens posisjon. Dette kan være spesielt kostbart hvis traderen har gjort en feil prediksjon om hvilken vei markedet vil bevege seg.

Til syvende og sist, om høy volatilitet er bra eller dårlig for en trader avhenger av de individuelle omstendighetene og målene til traderen.

Hvordan sikrer du med VIX?

Det er noen måter å sikre seg med VIX, den mest populære er gjennom kjøp av VIX-kjøps- eller salgsopsjoner, eller gjennom kjøp av VIX-futureskontrakter.

En annen måte å sikre seg med VIX er gjennom kjøp av børshandlede produkter (ETP) som sporer VIX, slik som iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) eller ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).

Til slutt kan noen investorer velge å sikre sine porteføljer med inverse VIX ETP-er, slik som ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) eller VelocityShares Daily Inverse VIX Short-Term ETN (XIV).

Kan du handle VIX direkte?

VIX er en volatilitetsindeks som beregnes av CBOE (Chicago Board Options Exchange). Det er ikke en underliggende eiendel, men snarere et mål på den implisitte volatiliteten til S&P 500-opsjoner. Som sådan er det ikke mulig å handle VIX direkte. Hva er VIX av VIX? VIX av VIX er et mål på volatiliteten til VIX selv. Den beregnes ved å bruke VIX-opsjonspriser, og er derfor et fremtidsrettet mål på VIX-volatilitet. Det brukes ofte av tradere som en prediktor for fremtidige VIX-bevegelser. Hvilket av følgende måles av VIX-indeksen? VIX-indeksen er et mål på markedsvolatilitet, vanligvis brukt som en prediktor for aksjemarkedsaktivitet.