PowerShares

PowerShares er et merkenavn for en familie av børshandlede fond (ETFer) forvaltet av Invesco. PowerShares ETF-er sporer ulike indekser, og er designet for å gi investorer eksponering mot spesifikke investeringstemaer eller -strategier. PowerShares ETF-er omsettes på store amerikanske børser, og kan kjøpes og selges som alle andre aksjer.

Hva er de tre klassifiseringene av ETFer?

Det er tre brede klassifiseringer av ETFer: aksje-ETFer, rente-ETFer og råvare-ETFer.

Aksje-ETFer er den vanligste typen ETF, og de sporer en kurv med aksjer som representerer en bestemt indeks, sektor eller land. For eksempel sporer SPDR S&P 500 ETF (SPY) S&P 500-indeksen, mens iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) sporer en indeks over aksjer i fremvoksende markeder.

Rente-ETFer investerer i obligasjoner og andre gjeldsinstrumenter, og de kan brukes til å få eksponering mot et bestemt obligasjonsmarked eller mot en bestemt type obligasjoner (f.eks. statsobligasjoner, selskapsobligasjoner osv.). For eksempel sporer iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) en bred indeks av amerikanske stats- og selskapsobligasjoner, mens iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) sporer en indeks av høyavkastende selskapsobligasjoner.

Råvare-ETFer investerer i råvarer som gull, sølv, olje og landbruksprodukter. For eksempel sporer SPDR Gold Trust ETF (GLD) prisen på gull, mens United States Oil Fund ETF (USO) sporer prisen på råolje.

Hva er det motsatte av UVXY?

Det finnes ikke noe fasitsvar på dette spørsmålet, siden det ikke finnes noe som heter en "motsatt" ETF. Noen investorer kan imidlertid vurdere den omvendte ETFen til UVXY som det motsatte, siden den har som mål å oppnå den motsatte ytelsen til UVXY. Hva er ProShares Ultra VIX Short Term Futures? ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) søker å spore den daglige ytelsen til S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Excess Return™. Indeksen måler avkastningen fra rullende lange posisjoner i den første og andre måneden VIX-futureskontrakter. Fondet investerer i VIX-futureskontrakter, andre kontantekvivalenter og bytteavtaler. UVXY er et børshandlet fond ("ETF") som søker å spore den daglige ytelsen til S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Excess Return™. Indeksen måler avkastningen fra rullende lange posisjoner i den første og andre måneden VIX-futureskontrakter. Fondet investerer i VIX-futureskontrakter, andre kontantekvivalenter og bytteavtaler. Hva er den mest populære ETFen? Den mest populære ETFen er SPDR S&P 500 ETF (SPY). Det er et børshandlet fond som følger S&P 500 aksjemarkedsindeksen. Kjøpte Invesco PowerShares? Invesco kjøpte ikke PowerShares. Invesco var imidlertid en tidlig investor i PowerShares og hadde en minoritetsandel i selskapet frem til 2011 da Invesco solgte sin eierandel til Guggenheim Investments.