Hva er prinsippet om relativ betydning?

Prinsippet om relativ betydning eller vesentlighet er en av de viktigste reglene som er etablert i regnskap som tjener til å avgjøre om det er nødvendig å anvende noen av regnskapsprinsippene som gjenspeiles i Generelt aksepterte regnskapsprinsipper.

Begrepet prinsippet om relativ betydning griper ikke inn i selskapets årsregnskap, men har en feilmargin som det kan være et lite avvik i forhold til de oppgitte dataene. Det vil si, selv om dataene må være pålitelige og sanne, er det ikke verdifullt at de blir justert 100% av totaliteten.

På den annen side er målet med prinsippet av relativ betydning å definere om varene og resultatene fra samme regnskapsperiode er viktige nok til å endre (eller ikke) bildet av selskapet. På denne måten er det garantert det regnskap av selskapet vil utelukkende gjenspeile det som har en mye større økonomisk betydning.