Hva er variasjonskoeffisienten?

Variasjonskoeffisienten når det gjelderstatistikk refererer, er det en representasjon av hvordan standardavviket til et utvalg er i forhold til gjennomsnittet. Dette begrepet variasjonskoeffisient innebærer variasjonen som noen data kan presentere. Dette er kjent som variabiliteten som en variabel kan presentere.

Beregning av variasjonskoeffisienten

For å beregne variasjonskoeffisienten innebærer formelen tilstedeværelsen av standardavviket, hvis resultat kan presenteres i prosent. Dermed vil gjennomsnittet også tas i betraktning i koeffisienten for variasjonskoeffisienten.

CV = σ / μ

Når variasjonskoeffisienten skal uttrykkes i prosent, må vi gjøre følgende, multiplisere den med 100:

CV = σ / μ x 100

I begge formlene er CV resultatet av variasjonskoeffisienten, også kjent som relativ spredning i dette tilfellet. Σ representerer standardavviket og til slutt er μ det aktuelle aritmetiske gjennomsnittet. I denne forstand vil større spredning referere til en større variasjonskoeffisient, det vil si en høyere prosentandel.

I hvilke tilfeller er variasjonskoeffisienten nyttig?

Anvendelsene av variasjonskoeffisienten er nyttige for alle tilfeller der du vil sammenligne et datasett, hvis dimensjon er forskjellig. Videre er variasjonskoeffisienten anvendelig når midlene er høye, det vil si, selv om den totale verdien kan være høy, trenger ikke dataene alltid å være spredt mellom seg.

Det bør også tas i betraktning at en variasjonskoeffisient vil være mindre enn en, selv om sannsynligheten kan variere. Det vil si å være større enn en. Eller omvendt, vær mindre enn en.

Denne koeffisienten tillater beregning av populasjonsdata, og hva den gjør er å eliminere antall dispersjoner som kan oppstå mellom middel til populasjonene som vanligvis sammenlignes.