Hva er statistikk?

Begrepet statistikk forstås som datasettet som samles inn og analyseres for å finne en forklaring på en predisposisjon mot en antagelse som har blitt observert over tid.

For å fullføre denne definisjonen av statistikk, vil vi legge til at den er tverrgående, det vil si at den kan brukes i forskjellige kunnskapsgrener.

Hvilke elementer deltar i statistikken?

Målet med statistikken er å finne en løsning for å presentere informasjon som lar oss forstå en bestemt hendelse. For eksempel er det normalt at det utføres statistiske studier på befolkningen for å finne ut en type interesse eller disposisjon.

Så når vi vil beregne eller foreta en statistisk tilnærming, finner vi et utvalg. På eksemplet som presenteres, vil utvalget være populasjonen som blir undersøkt, det er derfor et representativt sett. Deretter vil verdien være settet med resultater som oppnås, og dataene vil samtidig være verdiene som prøvetakingen er avsluttet med.

Klassifisering og typer statistikk

Når vi snakker om statistikk, finner vi en klassifisering som avhenger av studiemetoden som brukes for å konkludere med noen data. Dette er de to typene statistikk vi møter:

  • Beskrivende statistikk er en som søker å presentere dataene som samles inn gjennom indikatorer og grafer. Derfor snakker vi om den visuelle måten informasjonen presenteres på før vi analyserer den, og det vil nesten alltid være gjennom en numerisk fremstilling.
  • Inferensiell statistikk er den som er basert på usikkerheten rundt dataene og informasjonen som er tilgjengelig. Nøkkelen til å forstå denne klassifiseringen av statistikk ligger i å vite hvordan vi skal tolke dataene ved å trekke ut observasjoner som lar oss spørre om prøven som skal tas.