Hva er prinsippet om relativ betydning?

Prinsippet om relativ betydning eller vesentlighet er en av de viktigste reglene som er etablert i regnskap som tjener til å avgjøre om det er nødvendig å anvende noen av regnskapsprinsippene som gjenspeiles i Generelt aksepterte regnskapsprinsipper. Begrepet prinsippet om relativ betydning griper ikke inn i selskapets årsregnskap, men har en feilmargin som det kan … Les mer