Generelt aksepterte regnskapsprinsipper

Generelt aksepterte regnskapsprinsipper (GAAP) er settet med standarder som er etablert for å gjenspeile image av selskapet.

Derfor, ved begrepet generelt aksepterte regnskapsprinsipper, tolker vi at alle selskaper administrerer sine egne fellesskapsregler og forskrifter om regnskap for å holde rede på eiendelene sine. På den annen side, den Generell regnskapsplan med ham Kommersiell kode De er de to organene som har ansvaret for å regulere disse regnskapsprinsippene.

For å spesifikt regulere hvert tilfelle er det fem viktigste allment aksepterte regnskapsprinsipper:


  • Periodisering
  • Prinsippet om ensartethet
  • Prinsipp for forsiktighet
  • Prinsippet om ingen kompensasjon
  • Prinsippet om fortsatt bekymring