Hva er en lov?

Ordet lov har sin opprinnelse i det latinske ordetlovens ben;som etymologisk betyr regel, den latinske roten bein den brukes til å definere handlingen med å velge eller bestemme. Derfor ble betydningen av ordet lov definert i sin første bruk som en norm som ble etablert av konvensjonen.

For tiden forstår vi at en lov er en type juridisk norm. Dette betyr at den er opprettet av en lovgiver eller kompetent myndighet. Dens overholdelse er obligatorisk, og ellers blir det vanligvis etablert en slags sanksjon. Dette kan være av økonomisk eller kriminell karakter, som medfører frihetsberøvelse.

Lover brukes til to formål. På den ene siden pålegge forpliktelser og på den annen side garantere rettigheter. På en slik måte blir lovene brukt i det moderne samfunnet for å begrense handlinger fra mennesker i henhold til lovgivningen. Garantere grunnleggende rettigheter for mennesker og etablere gjeld og nødvendige forbud, slik at disse blir oppfylt.

Lovene som er skrevet har et hierarki basert på enheten som utsteder loven. Lover utstedt av en høyere rang er de som er fremherskende over lover med lavere rang. I tillegg er det i lovgivningen et sett med regler som, selv om de ikke kalles lov, har samme verdi og betydning. De er lovdekret og lovdekret.

Generelle prinsipper for en lov

Når en lov er utarbeidet og godkjent, følger den noen prinsipper som er felles for alle lover som er kunngjort.

  • Obligatorisk: loven er obligatorisk
  • Felles: loven er for hele befolkningen den er adressert til.
  • Permanent: loven blir vedtatt på ubestemt tid.
  • Upersonlig: loven er ikke rettet mot en bestemt sak, men er rettet mot befolkningen som helhet.
  • Ikke tilbakevirkende: loven gjelder fra godkjenning og utover.

Videre er alle lover i samsvar med prinsippet om at uvitenhet om lovene ikke er unntatt fra etterlevelse.