Hva er prinsippet om ensartethet?

Konseptet med prinsippet om ensartethet eller også kalt prinsippet om konsistens i mindre anledninger, etablerer regelsett fulgt av et selskap i forhold til regnskap og dets eiendeler, som er inkludert i Generelt aksepterte regnskapsprinsipper.

Kriteriet for evaluering av prinsippet om ensartethet indikerer at dataene alltid må opprettholdes over tid, og at reglene må brukes likt for alle elementer i arven som har samme natur. Dette betyr at regnskap som sammenlignes med hverandre gir mer informasjon om selskapets regnskap, slik at når enhetlighet råder, er sammenligningen av økonomiske perioder mye tydeligere.

Dermed er målet med prinsippet om ensartethet ingen ringere enn å etablere sannferdig informasjon om aktiv og passiv av ethvert selskap.