Hva er prinsippet om ensartethet?

Konseptet med prinsippet om ensartethet eller også kalt prinsippet om konsistens i mindre anledninger, etablerer regelsett fulgt av et selskap i forhold til regnskap og dets eiendeler, som er inkludert i Generelt aksepterte regnskapsprinsipper. Kriteriet for evaluering av prinsippet om ensartethet indikerer at dataene alltid må opprettholdes over tid, og at reglene må brukes likt … Les mer

Kategorier P