Hva er gjensidighet?

Når vi snakker om internasjonale relasjoner, er det en stor verden av muligheter som må studeres: fra traktater, til avtaler, allianser, pakter, etc. Alt dette gjør samfunnet mer homogent og trygt når det gjelder å være det det er, et samfunn. I dag skal vi snakke om et av de viktigste begrepene i disse internasjonale forholdene, vi vil fortelle deg om det.

Gensidighet eller gjensidighetsprinsippet finnes, som vi har sagt, i sammenheng med forhold og traktater. Dette prinsippet betyr at garantiene, fordelene og sanksjonene som en stat gir til personer (fysiske eller juridiske) i en annen stat, må betales av motparten på samme måte.

I denne forstand, hvis en stat tilbyr en annen visse fordeler å utføre eller handle ved visse anledninger på en måte, må den andre også la den gjøre det samme. Alt dette alltid innenfor rammer og begrensninger, som ikke oppløser statens image, innbyrdes.

Gjensidighet brukes for eksempel for å redusere eller eliminere toll, gi opphavsrett til utenlandske personer, anerkjennelse og gjennomføring av rettslige avgjørelser under visse omstendigheter, for reisebegrensninger og visumkrav, etc.

Nært knyttet til dette konseptet er utleveringsavtaler (levering av en flyktning eller en internert person i ett land til myndighetene i et annet, slik at de kan prøves av sistnevnte).