Hva er økonomiske risikoer?

Begrepet finansiell risiko refererer til usikkerheten om at noe som skal skje, eller konsekvensen av noen tiltak, har innvirkning på en forretningsorganisasjon. Finansiell risiko består av de forskjellige variablene som kan påvirke en investering.

Vi må tenke at når vi snakker om økonomisk risiko, er det ikke i en total negativ forstand, men snarere snakker vi om de forskjellige mulighetene som kan gis, og som derfor kan være negative eller positive.

Finansiell risikostyring

Å kontrollere økonomiske risikoer i et selskap er viktig for dets levedyktighet. På den ene siden, som det er tydelig, tillater det oss å generere fortjeneste gjennom de forskjellige operasjonene som utføres av selskapet. Men på den annen side er det veldig viktig å håndtere disse risikoene for å minimere tap når det oppstår alvorlige trusler for selskapet.

For å kontrollere og redusere den negative innvirkningen av risikoen som selskapet utgjør, anbefales det å utføre det risikokart der vi finner svakhetene i selskapet vårt og de mulige truslene vi kan finne i miljøet vårt. Dette vil tillate oss å forhindre disse problemene og løse dem lettere.

Se all informasjon om finansielle risikoer og de forskjellige typene som finnes, for å kunne identifisere dem i din bedrift.