Hva er et risikokart?

Risikokart er metoder for forebygging som hjelper med å oppdage nye risikoer og trusler mot forretningsaktiviteten din. De brukes til å heve virksomhetens nåværende situasjon opp mot den økonomiske og sosiale situasjonen som omgir den, hvilke negative aspekter som kan påvirke og hvordan de skal løses.

Mål med risikokartet

Hvis du lurer på hva et risikokart er for, bør du vite at det hjelper å utgjøre de virkelige problemene som selskapet vil møte i nåtid og i fremtiden. Vi må være klar over at forebyggende oppgaver kan bidra til å løse problemer som oppstår i fremtiden, eller i det minste redusere den negative innvirkningen på selskapet.

For å lage et risikokart må vi gå gjennom forskjellige faser. Det første og viktigste er å identifisere risikoen som eksisterer og omfanget av innvirkningen på organisasjonen vår. Det er viktig å foreta en riktig diagnose av problemene rundt selskapet for å vite hvordan man skal handle og oppnå forbedringer. Vi kan aldri komme med en løsning hvis vi ikke vet hva problemet er.

Etter risikoidentifisering, der vi kan finne begge deler finansielle risikoerSom forretningsrisiko eller andre risikoer, kan vi nå utføre strategier og handlinger som gjør det mulig å håndtere disse truslene effektivt. For å gjøre dette må vi også vite hvilke ressurser og verktøy som er nødvendige for å implementere de forskjellige løsningene.

Kjenn all informasjon om risikokart og hvordan de er utviklet for å identifisere eksisterende trusler i organisasjonen din.