Hva er et verdipapirforetak?

Et verdipapirforetak er et Selskapet investeringstjenester som har kapasitet til å tilby finansiell formidling og investeringstjenester i Spania.

Det er en type investeringstjenesteselskap som tilbyr flere aktiviteter og funksjoner. Verdipapirselskaper kan tilby det bredeste spekteret av aksjemarkedstjenester som loven har etablert: porteføljeforvaltning, finansiell formidling eller rådgivning.

Verdipapirforetakets hovedmål er å kunne tilby en spesialisert tjeneste mot kredittinstitusjoner. I verdipapirforetak har de den særegne karakteren at de krever en høy grad av spesialisering i denne typen selskaper, som kommer av hendene på ledende medlemmer med anerkjent faglig ære i sektoren. Dette gir mer pålitelighet og tillit til denne typen selskaper.

Når det gjelder aktiviteter utført av verdipapirforetak, finner vi følgende:

  • Selvstendig næringsdrivende
  • Tildeling av kreditter og lån til investorer
  • Finansiell rådgivning til selskaper og investorer
  • Abonnement på emisjoner og offentlige salgstilbud (IPO): mekling og forsikring
  • Diskresjonær porteføljeforvaltning
  • Andre tjenester...

Til slutt, for å kommentere noen typer investeringstjenesteselskaper i Spania som vi kan finne, skal vi nevne noen få. Denne typen selskaper er regulert i Loven om markedet c av verdier og i kongelig resolusjon 217/2008 av 15. februar om det juridiske regimet til investeringstjenesteselskaper. Andre selskaper for investeringstjenester er:

  • Securities Society
  • Verdipapirbyrå
  • Porteføljeforvaltningsselskap
  • Uavhengig finansrådgivningsfirma