Hva er økonomisk gearing?

Begrepet økonomisk gearing refererer til den delen av selskapet som er finansiert med gjeld. Det gir oss tilgang til investeringer av en viss relevans med mindre egne midler.

Finansiell innflytelse innebærer større risiko for selskapet, siden ekstern finansiering representerer en kostnad for selskapet som må reflekteres i å oppnå fordeler før fradrag for renter. Dette betyr at i tilfelle fordelene er rikelig med investeringene som gjøres med ekstern finansiering, vil neppe interessene bli lagt merke til, men ellers vil de falle som en plate på økonomien i virksomheten.

Betydningen av finansiell gearing antar bruk av noen mekanisme, for eksempel gjeld, for å øke mengden penger som skal brukes i investeringen. Hovedmetoden for å utnytte er gjeld, som gjør det mulig å investere mer kapital enn vi har takket være de lånene vi har bedt om.

Målet med økonomisk gearing

Med finansiell innflytelse vil det være mulig å investere mer penger enn du har, og dermed vil det også være mulig å oppnå høyere fortjeneste eller tap enn om bare de tilgjengelige kapitalene hadde blitt brukt. En leveraged handel har en høyere lønnsomhet med hensyn til den investerte kapitalen.

Jo større gjeld som brukes, jo større er innflytelse. Det må sies at en høy grad av finansiell innflytelse medfører betaling av en høyere rente, noe som vil påvirke fortjenesten på en negativ måte.

Beregn økonomisk gearing

Graden av finansiell innflytelse måles i brøkdeler. For eksempel betyr en gearing på 1: 4 at for hver investert euro er det tre euro i gjeld, og egenkapital representerer 25% av investeringen.

Formelen for finansiell gearing er som følger:

Finansiell gearing = 1: (Investeringsverdi / Investert egenkapital)

Beregn det beste nivået på gearing ratio