Hva er systematisk risiko?

Begrepet systematisk risiko er også kjent som udiversifiserbar risiko eller markedsrisiko, og refererer, som navnet antyder, til den finansielle eiendelen som omsettes og risikoen ikke kan reduseres. Denne typen risiko avhenger mye av situasjonen i markedet vi befinner oss i, siden det vil være markeder som har større risiko enn andre som ikke gjør det.

Begrepet systematisk risiko sammen med usystematisk risiko de danner det som kalles total risiko. Total risiko refererer til sannsynligheten for tap av penger eller verdipapirer. Nedbrytningen vil være:

Total risiko = Systematisk risiko + Ikke-systematisk risiko

For å beregne systematisk risiko må vi gjøre det gjennom betaen til den finansielle eiendelen (et følsomhetsmål som brukes for å vite hvordan lønnsomheten til en eiendel varierer relativt avhengig av en referanseindeks, slik som Ibex 35).

For å redusere denne risikoen, må vi handle på beta, og for at dette skal skje, må vi ikke operere i markedet, eller vi må ikke skaffe oss noen sikkerhet, noe som vil redusere usikkerheten vi har om eiendelen. For å jobbe med dette, må vi introdusere finansielle eiendeler hvis risiko inneholder en lav beta i porteføljen vår. Selv om dette vil avhenge av målene vi har satt oss, siden det ellers ikke ville være fornuftig å velge denne typen eiendeler.

La porteføljespredning det er det mest levedyktige alternativet for å redusere usystematisk risiko og vil dermed også redusere den samlede risikoen. Dette kommer til nytte hvis vi har høye beta-finansielle eiendeler, men vi vil ha disse eiendelene i porteføljen vår, og har behov for å diversifisere (beholde disse eiendelene) og se etter andre løsninger.