Hva er en finansiell eiendel?

Finansielle eiendeler er finansielle produkter der kjøperen får rett til å samle inn penger fra en utsteder som selger det produktet. Disse eiendelene kan utstedes av en hvilken som helst økonomisk enhet, for eksempel selskaper, banker eller myndigheter. Vi kan finne finansielle eiendeler med fast inntekt eller finansielle eiendeler med variabel inntekt.

Regnskapsmessig har kjøperen av en finansiell eiendel en rett (aktiv) som skal samles inn, og selgeren er forpliktet (passiv). På den ene siden har kjøperen rett til å samle inn den fremtidige inntekten som skal produseres, og selgeren har plikt til å betale den.

Takket være finansielle eiendeler kan selskapene som utsteder den finansiere seg selv gjennom generering av gjeld. I tillegg ser investorer etter avkastning på å investere i den gjelden. Noen eksempler på finansielle eiendeler kan være papir, utstedelse av offentlig gjeld eller bankinnskudd.

Finansielle eiendelsegenskaper

  • Risiko: det er basert på garantiene som utsteder tilbyr for å oppfylle sine forpliktelser.
  • Lønnsomhet: Lønnsomheten til en finansiell eiendel er fokusert på interessen som kjøpes. Jo høyere risiko, jo høyere avkastning.
  • Likviditet: refererer til graden av konvertering av eiendelen til penger uten å lide tap.