Verdiinvestering: definisjon, hvordan det fungerer, strategier, risikoer

. Hva er verdiinvestering? Verdiinvestering er en investeringsstrategi som fokuserer på å finne aksjer som omsettes for mindre enn deres egenverdi. investorer som følger denne strategien tror at ved å kjøpe disse aksjene og holde dem på lang sikt, vil de til slutt bli belønnet med en pris som gjenspeiler den sanne verdien av selskapet. … Les mer

Hva er økonomiske risikoer?

Begrepet finansiell risiko refererer til usikkerheten om at noe som skal skje, eller konsekvensen av noen tiltak, har innvirkning på en forretningsorganisasjon. Finansiell risiko består av de forskjellige variablene som kan påvirke en investering. Vi må tenke at når vi snakker om økonomisk risiko, er det ikke i en total negativ forstand, men snarere snakker … Les mer

Kategorier F