Hva er finansiell kapital?

Begrepet finansiell kapital er et av de mest brukte begrepene innen finans. Det fikk spesiell betydning i det kapitalistiske systemet, spesielt i det XNUMX. og XNUMX. århundre, og har vært en av grunnlagene for hvordan dette økonomiske systemet fungerer over hele verden.

Generelt sett brukes det til å referere til hele boet til en person som er investert i forskjellige finansielle organisasjoner. Hvis vi legger det til menneskelig kapital, kan vi oppnå den totale formuen til hver enkelt. Deretter går vi gjennom betydningen av finansiell kapital og dens egenskaper.

Hovedegenskaper ved finansiell kapital

Finansielle kapitalgrupper sammen de beløpene som en person sparer, det vil si som ikke har blitt konsumert så langt. Generelt sett refererer vi til den kapitalen som søker et overskudd eller en rente senere, og med den økningen i selve kapitalen. Vi har derfor forskjellige begreper som er felles for alle som forpliktelser, statsobligasjoner, handlinger o penger innskudd i en bank fast bestemt.

En av de viktigste egenskapene til finansiell kapital er begrepet tid, siden det når det refereres til fremtidig inntekt eller rente, er nært knyttet til andre økonomiske begreper som for eksempel kjøpekraft eller det av inflasjon. Denne situasjonen kan for eksempel forekomme i en bestemt investering, som vurderer en spesifikk startdato da innskuddet gjøres, og en utløpsdato der individet får den resulterende inntekten.

Imidlertid er finansiell kapital preget av et konstant søk etter fortjeneste eller fordeler i finansmarkedet, enten gjennom aksjer, valutaer eller andre finansielle produkter. På denne måten har banker og store multinasjonale selskaper vært i stand til å utvikle og dermed styrke det globale næringslivet, selv om det også har vært en betydelig økning i finansielle formidlere og forsikringsselskaper.