Hva er marginalkostnad?

Marginal kostnad er kostnadene ved å produsere en enhet til. Det vil si den variasjonen som de totale kostnadene opplever i møte med en enhetsøkning i produksjonen. Det er et konsept som er mye brukt i mikroøkonomi, siden det kan brukes til å bestemme mengden som selskapet skal produsere og dets priser. Spesielt gir minimumspunktet for marginalkostnadskurven oss mengden varer som selskapet kan produsere til en minimumskostnad.

Den marginale kostnadsfunksjonen, som er formet som en konkav parabel, som svarer på loven om avtagende marginalavkastning, beregnes ved å utlede den totale kostnadsfunksjonen med hensyn til mengde. I følge det som hittil er påpekt, er det klart at for beregningen av marginalkostnaden, både variable kostnader, som er de kostnadene som er direkte knyttet til produksjonen; Som faste kostnader, som er de kostnadene som ligger i virksomheten, vanligvis av tverrgående karakter som ikke er direkte knyttet til produksjonen.

I henhold til ovenstående vil et selskap som ikke produserer ha faste kostnader, men ikke variable. I tillegg er det viktig å huske at økningen i produksjonskapasitet vil fortsette å ha de samme kostnadene til eksisterende maskiner eller teknologi har brukt opp kapasiteten til å produsere mer. Det samme gjelder fysisk plass, for varehus og avhengigheter eller andre krav som øker avhengig av selskapets vekst.

I disse tilfellene er det imidlertid ikke mulig å bruke teknologi eller eiendom på en progressiv eller økende måte, men det eneste vi kan gjøre er å kjøpe eller leie maskiner med visse kapasitetsegenskaper eller leie et industrielt lager, av mål X, som tilpasse seg den nåværende situasjonen og fremtiden til selskapet. Når selskapet vokser, vil det imidlertid være nødvendig å anskaffe eller leie anlegg eller maskiner som tilpasser seg den nye kapasiteten som eksisterer for øyeblikket, og til de potensielle, innen en viss tidsperiode.