Hva er LEI-koden?

En definisjon av LEI-koden (Legal Entity Identifier) ​​vil være den globale og unike koden på 20 tegn som brukes med det formål å identifisere de juridiske personene som deltar i finansielle operasjoner. På denne måten opplysningskravene i finansielle markeder.

Denne koden tar sikte på å forbedre styringen av finansielle risikoer. Den gjør dette ved å identifisere kontraherende parter i finansielle transaksjoner hvor som helst i verden, og dermed gjøre det lettere for tilsynsmyndigheter å advare om potensielle risikoer i de tidlige stadiene.

Blant organisasjonene som er kvalifisert for LEI-koden er:

 • Oppførte enheter.
 • Banker og finansielle enheter.
 • Enheter som utsteder gjeld, aksjer eller verdipapirer for andre kapitalstrukturer.
 • Investeringsmidler, inkludert pensjonsfond, investeringsfond og alternative investeringsmidler.
 • Enheter som selger gjeld eller aksjer.
 • Motparter for finansiell drift.
 • Enheter under kontroll av en finansiell regulator.

Denne koden er unik og permanent for hver enhet. Formatet til den internasjonale LEI-standarden følger indikasjonene gitt av ISO 17442-standarden og følger følgende struktur:

Prefiks - Reserverte sifre - Tilfeldig alfanumerisk kode - Kontrollsifre

Et eksempel kan være dette: 9598 00 N70CFHITABGT 80

Prefikset satt til spansk LOU av Regulatory Oversight Committee (ROC) er 9598. Dette organet består av femti finansielle regulatorer fra forskjellige deler av verden og et bredt utvalg av offentlige enheter, som kontrollerer LEI-systemet.

Hvert LEI-register har følgende informasjon om enheten:

 • Offisielt navn.
 • Lovlig adresse.
 • Adresse til hovedkontoret til selskapet.
 • Legal of legal.
 • Sosial form.
 • Registrets navn og nummer i Enhetsregisteret.
 • LEI-kode for LOU med ansvar for LEI-registeret til selskapet.
 • LEI registreringsdato.
 • Dato med den siste informasjonsoppdateringen.