Hva er april eller årlig ekvivalent rate?

APR-konseptet, også kjent som den årlige ekvivalente satsen, viser Coste eller effektiv ytelse av et finansielt produkt. I motsetning til renten inkluderer APR bankkostnader og gebyrer i tillegg til kompensasjonen mottatt av eieren av pengene (vanligvis en bank) for midlertidig å tildele dem.

Uttrykket APR vurderer utgiftene og provisjonene som et bankprodukt bærer, slik at man kan homogenisere ethvert finansielt produkt i en periode på ett år for å ha muligheten til å sammenligne det med en annen lignende av samme eller en annen enhet.

Hvordan beregner jeg april?

APR-formelen for å beregne denne prosentandelen tar hensyn til nominell rente av lånet (pant eller personlig), betalingsfrekvensen (månedlig, kvartalsvis, årlig osv.), bankkommisjoner og andre inntekter eller utgifter.

Denne formelen inkluderer ikke utgifter som klienten kan unngå, for eksempel overføringskostnader; de som må betales til tredjepart, for eksempel skatt og notarius; eller forsikringsutgifter. På sin side inkluderer det premier som er rettet mot å garantere enheten refusjon av selskapet kreditt i tilfelle arbeidsledighet, uførhet eller død når foretaket pålegger sitt abonnement for tildeling av kreditten. Det tas heller ikke hensyn til skattefradrag.

APR-formelen vil være følgende:

TAE = (1 + r / f)f

I dette tilfellet r er den nominelle renten og f hyppigheten av betaling av avdrag. Formelen for den årlige ekvivalente renten tillater oss å få en årlig renteberegning, som inkluderer rentene som oppnås månedlig, kvartalsvis, etc. ved hver nye renteberegning.

APR gjør det lettere for klienten å sammenligne de forskjellige péstamos eller investeringer, uavhengig av spesielle forhold, siden den klarer å matche de forskjellige elementene i driften. Bank of Spain forplikter bankenheter til å rapportere om april, både i reklame og i oppgjørsdokumentene og kontraktene de gir til kundene.

Vi kan også bruke en online verktøy for å beregne april i veldig få trinn, og vi vil ha en mye mer spesifikk referanse til resultatet av kontanter.